{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Odvolací a revizní komise

Odvolací revizní komise (ORK) spolupracuje s orgány ČF, zejména Výkonným výborem. Vykonává kontrolu činnosti a revizi hospodaření kontrolních orgánů, funkci odvolacího orgánu v odvoláních proti rozhodnutí, které učinily orgány ČF, kontroluje soulad rozpisů s řády a rozhoduje v případě, že orgán ČF nerozhodl ve stanovené lhůtě. Dále kontroluje plnění usnesení přijatých VH ČF a řídícími orgány ČF, kontroluje dodržování stanov ČF, základních  směrnic vydaných ČF pro činnost jednotlivých odborných komisí, plnění ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na činnost ČF a jejího VV.

Odvolací a revizní komise - Český florbal

předseda

Pavel ZahradníčekPavel Zahradníček
+420 775 417 215
edapavel@email.cz

Členové

Petr ZvěřinaPetr Zvěřina
+420 774 976 398
petr.zverina@gmail.com
Libor SchneiderLibor Schneider
+420 776 033 145
schlibor@volny.cz

Sekretář komise

Lucie KokaislováLucie Kokaislová
+420 775 339 325
kokaislova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut ORK a Odvolací řád

Statut ORK je ke stažení ve formátu pdf:

statut_ork_a_odvolaci_rad.pdfStatut ORK a Odvolací řád (59,6 KB)

Statut ORK a Odvolací řád obsahuje:

Statut ORK

  1. Úvodní ustanovení
  2. Působnost ORK

Odvolací řád

  1. Náležitosti odvolání
  2. Odvolací poplatek
  3. Rozhodování o odvolání
  4. Závěrečná ustanovení
Obrázek