{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek
ajax-spinner

21. Valná hromada Českého florbalu

neděle 9. června 2019 od 10 hodin

Univerzitní kampus Brno - Bohunice, Kamenice 753/5


Pro jednání 21. valné hromady navrhuje Výkonný výbor následující program:

               

 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu, volba pracovního předsednictva a volba mandátové komise

 2. Schválení volebního řádu a volba volební komise

 3. Zpráva o činnosti Českého florbalu za období od 20. Valné hromady a současném stavu florbalu

 4. Zpráva revizní komise

 5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

 6. Programy podpory na rok 2019

 7. Mistrovství světa mužů 2018

 8. Hodnocení plnění rozvojového plánu českého florbalu

 9. Diskuse k předloženým zprávám

 10. Schválení usnesení

 11. Volby orgánů

 12. Závěr

Podle stanov Českého florbalu vysílají na jednání valné hromady krajů své delegáty. Počet delegátů s hlasem rozhodujícím je stanoven na základě stanov. Delegáti byli zvoleni na krajských valných hromadách. Každý delegát bude na valné hromadě hlasovat svým delegačním lístkem. Doporučujeme delegátům vzít si zaslané materiály s sebou.

Obrázek