{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek
ajax-spinner

22. Valná hromada Českého florbalu

Dne 2. října 2020 se v Brně uskuteční 22. valná hromada Českého florbalu. Stejně jako v minulých letech, se valné hromady zúčastní 70 delegátů volených krajskými valnými hromadami. Pokud máte zájem navrhnout kandidáta na post delegáta na valnou hromadu, kontaktujte váš regionální sekretariát. Zvoleným delegátům budou odeslány kompletní písemné podklady na valnou hromadu Českého florbalu poštou minimálně 7 dní před konáním valné hromady.

V souladu se stanovami Českého florbalu proběhne na valné hromadě volba: předsedy Disciplinární komise, předsedy Odvolací a revizní komise, předsedy Arbitrážní komise a také jednotlivých členů Odvolací a revizní komise.

Konečný termín pro podání návrhů kandidátů do voleb na jednotlivé funkce byl v souladu se stanovami
stanoven do čtvrtka 17. září 2020.

Písemné návrhy kandidátů na tyto funkce, může podat:
a) oddíl, prostřednictvím osob oprávněných jednat vůči Českému florbalu jménem oddílu
b) regionální orgány Českého florbalu, prostřednictvím Partnerského výkonného výboru

Návrhy můžete zasílat doporučenou poštou do výše uvedeného termínu na adresu sekretariátu: Český florbal, Lomnického 1705/5, Praha 4, 140 00, nebo naskenované na e-mail: frank@ceskyflorbal.cz.

V návrhu je nutno uvést, zda navrhovaný kandidát s eventuální volbou do daného orgánu souhlasí a toto
prohlášení musí kandidát potvrdit svým podpisem.

Současně si Vás dovoluji upozornit na ustanovení vyplývající ze stanov, kdy případné návrhy ovlivňující
legislativní řády a jiné předpisy je nutné předložit tak, aby daný návrh mohl být zaslán předem všem delegátům v materiálech na valnou hromadu. Vzhledem k tomuto je nutné, aby případné návrhy byly doručeny písemně na adresu sekretariátu: Český florbal, Lomnického 1705/5, Praha 4, 140 00, nebo v elektronické podobě na e-mail: frank@ceskyflorbal.cznejpozději do čtvrtka 17. září 2020.

Obrázek