{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

AKTIVITA VERSUS PLATNOST. CO MI AKTIVNÍ TRENÉRSKÁ LICENCE PŘINÁŠÍ?

Obrázek ke článku
2. 9. 2019

Když Český florbal v rámci trenérského vzdělávání zavedl kreditový systém, přišel také s novinkou v podobě aktivity licence. Ta přinesla nejen každoroční povinnost hrazení příslušného poplatku, ale také velkou výhodu v podobě možnosti bezplatné účasti na seminářích. Stále se však najde dost trenérů, kteří si pojmy „aktivita“ a „platnost“ pletou. Tento článek oba pojmy vysvětlí a porovná.

Každý, kdo se chce stát trenérem v rámci struktury Českého florbalu, je povinen absolvovat školení dané úrovně. Po splnění nezbytných požadavků a uhrazení poplatku za školení se zájemce stává trenérem, což mu zaručuje získaná trenérská licence. Ta má stanovenou dobu platnosti, kterou je třeba si hlídat.

  - Licence D - platnost 3 roky, prodloužení 10 kreditů
  - Licence C - platnost 3 roky, prodloužení 12 kreditů
  - Licence B - platnost 4 roky, prodloužení 15 kreditů
  - Licence A - platnost 4 roky, prodloužení 20 kreditů

Systém licencí je pro trenéry prostupný. Pokud se chtějí posunout na vyšší stupeň vzdělání, musí nejprve nasbírat dostatečný počet kreditů. Následně se mohou přihlásit na školení vyšší úrovně. Bližší informace ZDE.

Pokud se držiteli licence nepodaří v průběhu její platnosti posbírat dostatečný počet kreditů, pak mu licence propadá a je třeba žádat o její znovunabytí (viz článek ZDE). V případě, že je povinnost splněna, dochází k automatickému prodloužení platnosti.

Kredity lze získávat na trenérských seminářích. K účasti na nich je třeba mít aktivní licenci. Zde se dostáváme k pojmu „aktivita“. Uhrazení poplatku ve výši 500 korun nejen že aktivuje platnou trenérskou licenci, ale zároveň umožňuje jejímu držiteli účastnit se vzdělávacích akcí v rámci struktury Českého florbalu.

Bez ohledu na počet získaných kreditů v průběhu sezony je licence aktivní pouze v jejím průběhu. Po sezonním konci se licence stává automaticky neaktivní. Nová aktivace je možná pouze po uhrazení aktivačního poplatku pro nadcházející ročník.

Aktivní a platná licence pak dohromady znamenají, že trenér splňuje oddílovou povinnost dle trenérské směrnice (za předpokladu dosažení úrovně stanovené předpisem soutěže). Zároveň také umožňují bezplatného přihlašování na vzdělávací semináře. Trenérská směrnice ke stažení ZDE.

Jak si aktivovat trenérskou licenci?

Buď si trenér sám vygeneruje platbu ve svém FIS profilu, případně mu poplatek za aktivaci licence může uhradit oddílový sekretář ve správě trenérů.

​Do správy trenérů se automaticky synchronizují všichni členové oddílu s trenérskou licencí a hlavní trenéři a asistenti ze soupisek jednotlivých týmů. Dále může sekretář přes tlačítko „spravovat externí trenéry“ přidat do správy trenérů jakéhokoliv trenéra, a to i mimo oddíl, s platnou trenérskou licencí.

V případě dotazů kontaktujte své regionální metodiky. Kontakty na ně naleznete ZDE

​​

Obrázek