{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

AKTUALIZACE: RADY PRO FLORBALOVÉ ODDÍLY, JAKÁ ČINNOST JE NYNÍ UMOŽNĚNA

Obrázek ke článku
11. 5. 2020

Informace vycházejí ze zveřejněných rozhodnutí vlády a také obsahují odhad pravděpodobného vývoje současné situace. Informace reflektují stav k 11. květnu s tím, že v případě významné úpravy opatření ze strany vlády bude snaha v horizontu několika dní zjistit detailní dopady nových rozhodnutí.

Sportování v tělocvičnách:

Na základě aktualizace vládních opatření ze dne 30.4.  je již povoleno i sportování v tělocvičnách a obecně vnitřních sportovištích. Od 11. května  bude povolen organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas. Oddíly však musí dodržet tyto podmínky:


Opatření platná od 11.5.

V rámci organizovaných tréninků registrovaných sportovců je udělena výjimka pro zachování rozestupů a není tak nutné dodržet vzdálenost 2 metry. Pro všechny sportovní akce však musí být dodržena účast nejvýše 100 osob. 

Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit roušku, tato povinnost však nadále platí pro jejich doprovod či pro trenéry.

Nadále nelze používat na sportovišti šatny a sprchy, toalety je možné používat se zajištěním, aby se zde osoby nepotkávaly, a musí být zajištěna zvýšená dezinfekce.

Pokud byste používali společné vybavení, je nutné zajistit dezinfekci po použití každým sportovcem.

Průběžně je třeba dezinfikovat místa, kde se sportovci vyskytují a zajistit dezinfekci rukou pro sportovce.


Je otázkou, zda za současného stavu provozovatelé tělocvičen sportování umožní. Toto závisí samostatně na každém provozovateli. Zejména u školních tělocvičen to může být velice problematické.


Sportování venku:

Opatření platná od 11.5.

Společné sportování venku je možné pro všechny sportovce. Platí stejná pravidla jako pro sportování ve vnitřních prostorách, tedy v rámci organizované činnosti registrovaých sportovců je umožněna výjimka z dodržování vzdálenosti nejméně 2 metry, nicméně i zde musí být dodržena účast nejvýše 100 osob.

Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit roušku, tato povinnost však nadále platí pro jejich doprovod či pro trenéry.

Je třeba dodržovat hygienu podobným způsobem jako vnitřních sportovišť – dezinfekce rukou, společných pomůcek a vybavení.

Fungování oddílů:

Nyní je již možné fungovat standardním způsobem při organizování práce zaměstnanců klubu. Zaměstnanci mohou fungovat v kancelářích, mohou se setkávat i orgány klubu až do počtu 100 osob. Je třeba vždy dodržovat vzdálenost 2 metrů. I při činnosti klubu doporučujeme dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Vzhledem ke stanovenému počtu osob bude možné od 11.5, pořádat akce typu klubové valné hromady či hromadné akce s rodiči, nicméně za dodržování hygienických postupů.

Letní akce klubu, soustředění, letní turnaje

Od 11.5. bude možné pořádat sportovní akce i případně turnaje či zápasy za účasti až 100 osob za splnění hygienických opatření. Sportovci v době zápasu nejsou povinni nosit roušku, tato povinnost však nadále platí pro jejich doprovod či pro trenéry.

Hygienická opatření jsou zde totožná jako jsou uvedeny výše pro sportování uvnitř či venku.

Vzhledem k výjimce pro organizované aktivity registrovaných sportovců při dodržování povinné vzdálenosti, je možné pořádat neligová florbalová utkání.

Pro letní hromadné vícedenní akce není v tuto chvíli vydáno žádné upřesnění. Ubytovací zařízení budou moci začít fungovat od 25. května. Je pravděpodobné, že v tuzemsku budou moci probíhat letní soustředění a tábory.

Případné akce v zahraničí

Zatím má každá země stanovena individuální pravidla a je nutné počkat na upřesnění situace.

Přestupy do zahraničí a působení zahraničních hráčů

Přestupy z/do zahraničí nejsou v tuto chvíli omezeny, doporučujeme však tyto situace řešit s předstihem. U zahraničních hráčů, kteří jsou již nyní dlouhodobě v ČR, nejsou žádné problémy. Od 27. dubna mohou občané EU vstupovat do ČR pouze velice omezeně. Doporučujeme vyčkat na další uvolnění opatření.

V závěru Vás chceme upozornit, že výše uvedené jsou doporučení vyplývající z postupů, které vydala vláda ČR. Při řadě konzultací zjišťujeme, že i právní názory na výklady se mohou u jednotlivých subjektů lišit. Český florbal nemá právo oficiálně vykládat stanoviska vlády ČR, věříme však, že Vám tato doporučení pomohou ve Vaší oddílové činnosti. Situace každého oddílu je odlišná a konkrétní rozhodnutí, jak nastavit oddílovou činnost, se bude lišit dle Vašich možností.

​​

Obrázek