{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


AKTUALIZACE ÚDAJŮ VE FLORBALOVÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU FIS

Obrázek ke článku
11. 6. 2020

V rámci postupné elektronizace florbalového prostředí skrze FIS byly spuštěny elektronické formuláře pro přestup a hostování v automatickém procesu řízeným FISem. V blízké budoucnosti bude možné využít i dalších elektronických žádostí včetně změny oddílové příslušnosti, přihlášky nového člena ČF a dalších matričních žádostí. Pro využití těchto služeb je nutné znát své přístupy do FISu a mít v něm vyplněné povinné údaje. Potvrzování elektronických žádostí je prováděno skrze osobní profil ve FISu nebo e-mailem zákonnému zástupci u členů mladších 15 let.

Aktualizace údajů

Povinností každého člena Českého florbalu je udržovat své údaje v rámci FISu aktuální. Aktuálnost údajů svých nebo svěřenců zkontrolujete po přihlášení do FISu přes tlačítko „Editace kontaktů“. Jedná se hlavně o e-mail, adresu a u členů do 15 let informace o zákonných zástupcích a jejich e-mailové adresy. E-mailová adresa (člena a zák. zástupců) je nezbytná pro hráče, kteří chtějí využívat elektronických žádostí ve FISu, kdy potvrzení skrze FIS anebo e-mail je stejné jako podpis osoby. Adresa bydliště člena je evidována ze zákonných důvodu, jako je například povinný zápis členů svazu v Rejstříku sportu anebo u dotací a grantů oddílů.

Přihlášení do FISu

Pro ověření či doplnění evidence využijte přihlášení do FISu. Jako login/uživatelské jméno využijete členského číslo (10ti-místného) z členské karty. Kdybyste neměli k dispozici své přihlašovací údaje nebo jste je zapomněli, využijte odkazu „Neznám přihlašovací údaje“ na přihlášení systému. Pomocí zmíněného odkazu si lze vygenerovat e-mail s odkazem na stránku pro změnu hesla. E-mail je zasílán na adresu uvedenou u profilu člena ve FISu. V případech kdy nemáte ve FISu e-mailovou adresu nebo k ní již nemáte přístup, kontaktujte Matriční úsek na matrika@ceskyflorbal.cz s žádostí o změnu. Do e-mailu se prosím identifikujte alespoň uvedením jména, příjmení a členského čísla anebo data narození a uveďte e-mail, který má být u člena nově nastaven.

Při žádosti o změnu hesla je potřeba vyčkat na systémový e-mail. Nežádejte o změnu hesla vícekrát po sobě. Novým požadavkem zrušíte ten předchozí. Doporučujeme prověřit složky pro spam nebo hromadnou poštu či reklamní sdělení v rácmi poskytovatele e-mailu. Po přihlášení si můžete v Editaci údajů nastavit nickname pro další přihlašování namísto desetimístného číselného loginu.

Elektronické matriční žádosti 

Na konci března 2020 byly do FISu zavedeny elektronické žádosti o přestup a hostování, které je již možné využít pro podání od 1. 5. 2020. Po polovině června budou k dispozici elektronické přihlášky nových členů a formulář pro změnu oddílové příslušnosti u stávajících členů. Další matriční formuláře budou přidány koncem léta. Uvítáme jejich počáteční využívání a oceníme každou zpětnou vazbu k prostředí Matričních žádostí, pro které je vytvořena speciální stránka věnovaná elektronizaci. Ta obsahuje video návod spolu s odpověďmi na časté dotazy či textový manuál. V případě dotazů se obracejte prosím na Matriku, a to e-mailem nebo na telefon +420 775 339 324. Případné podněty a zpětné vazby posílejte s popisem a zobrazením taktéž e-mailem na Matriku nebo zadáním prostřednictvím tlačítka FIS-Forum ve vašich profilech.

Děkujeme vám za spolupráci a věříme, že nové funkce systému vám usnadní práci a s radostí je budete využívat.

Obrázek