{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

ANALÝZA DAT: TRÉNINKOVÉ PROFILY VYBRANÝCH REPREZENTANTŮ NA MS

Obrázek ke článku
11. 1. 2019

Na pozadí mistrovství světa měla Česká florbalová reprezentace možnost vyzkoušet jednu z nejnovějších technologií pro sledování reakce organismu na tréninkový režim, využívanou dlouhodobě řadou celosvětově úspěšných sportovců. Ačkoliv bylo předem zřejmé, že tato technologie vyžaduje dlouhodobé sledování a nemohla tedy zásadním způsobem ovlivnit tréninkovou přípravu před MS, byl test velmi důležitý pro ověření potenciálu technologie do budoucna. Níže se dozvíte, jaké měli před Mistrovstvím světa někteří hráči tréninkové kapacity.

NEJPRVE O METODĚ: Spektrální analýza variability srdeční frekvence (HRV)

Podstatou celého systému je tzv. spektrální analýza HRV, která umožňuje zachytit a kumulativně popsat aktuální adaptační kapacitu organismu sportovce. Výsledkem je přesně určený bod, jehož umístění v grafu i jeho velikost pomáhá trenérovi nebo sportovci samotnému rozeznat, zda byl předcházející trénink efektivní a nakolik je sportovec připraven na trénink další, aby dosáhl celý tréninkový cyklus maximálního efektu. Pro zahájení práce s daty je nezbytné získat prvních 15 validních měření, aby byl určen tzv. tréninkový profil, z něhož se veškerá další doporučení vyvozují. Více o metodě se lze dozvědět na příklad ve videu ZDE.

„Tréninkový profil vyvinula a na celosvětový trh přinesla třinecká společnost mySASY, a.s., která tím pádem jako první na světě završila přes 20 let náročných výzkumů a praktických testů v oblasti spektrální analýzy variability srdeční frekvence, které probíhají ve všech velkých sportovních laboratořích světa.“

V následné analýze je důležité pochopit, že čím je výsledný tréninkový profil (n. jednotlivý výsledek) více v pravé části grafu, tím je organismus schopen lépe doplňovat energii (tj. anabolizovat/regenerovat). Čím je výsledný tréninkový profil (n. jednotlivý výsledek) více ve spodní části grafu, tím více je „rozehřátý“ (tj. více spotřebovává/katabolizuje). Pokud je výsledek v pravé horní části osobního profilu hráče, pak je dobré zařadit trénink v nejnáročnějším rozsahu, pokud je však výsledek v levé spodní části osobního profilu hráče, je potřeba obsah tréninku důkladně zvážit a někdy jej i upravit. Více o postupu práce s výsledky např. v tomto videu.

TALENT, DRŽÁK, KLASIK, HROZBA: Tréninkové profily a jak je rozeznat

Pro úspěšný trénink je určení tréninkového profilu velmi důležité, neboť umožňuje identifikovat, které typy tréninků a tréninkových cyklů mají na konkrétního sportovce (nebo celý tým) pozitivní tréninkový efekt, a které negativní. K získání tréninkového profilu je ovšem potřeba 15 měření, tedy trpělivosti na začátku. Vydržet se ovšem vyplatí, neboť pak je možné velmi přesně upravovat trénink, aby dosahoval maximálního efektu. Takto se tréninkové profily dělí: (grafy najdete také ZDE)


TRÉNINKOVÉ PROFILY HRÁČŮ ČESKÉ REPREZENTACE

I přestože měli hráči plnou hlavu starostí s přípravou na MS, rozhodlo se, na výzvu sportovního manažera reprezentace, sedm hráčů testovat mySASY v průběhu finální přípravy na MS. Získali tak informaci o své aktuální tréninkové kapacitě a mohli, i když jen velmi omezeně, ještě částečně upravit svůj tréninkový režim, aby na MS podali maximální výkon. Jelikož nechceme úplně prozrazovat jména jednotlivých hráčů, přikládáme pouze jednotlivé profily:

Hráč č. 1 / Hráč č. 2 / Hráč č. 3 / Hráč č. 4 / Hráč č. 5 / Hráč č. 6 / Hráč č. 7

Z výsledků je zřejmé, že celková adaptační kapacita testovaných hráčů je velmi dobrá. Většina hráčů dosahuje ve srovnání s populační normou nadprůměrných výsledků. Pouze u posledních dvou profilů sledujeme významnější tendenci k přechodu hráčů směrem k tréninkovému profilu hrozba již vysílá varovný signál. Na základě toho byla oběma hráčům před MS navržena úprava tréninkového režimu a bylo detailně sledováno jejich zatížení tak, aby nedošlo k dalšímu přetížení.

VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ

mySASY se osvědčilo jako účinný nástroj na sledování odezvy organismu jednotlivých hráčů na tréninkovou a zápasovou zátěž v klubech, získání objektivních informací pro optimalizaci tréninkového postupu za cílem ladění fyzické kondice jednotlivých hráčů směrem k mistrovství světa a také jako nástroj pro zpětnou vazbu efektu soustředění před mistrovstvím světa a reakce organismu některých hráčů na stres během mistrovství světa. Nyní připravujeme ještě důkladnější zmapování potenciálu tohoto řešení přímo ve florbalovém prostředí a budeme s mySASY jednat o možných přednáškách, či workshopech pro florbalové trenéry. Můžete se tedy těšit na ještě přesnější návody a kazuistiky, jak pomocí mySASY a tréninkových profilů zlepšovat tréninkové režimy svých hráčů. 

Obrázek