{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


BLÍŽÍ SE KONEC PŘESTUPNÍHO OBDOBÍ 2019/2020

Obrázek ke článku
17. 12. 2019

Závěr roku 2019 se již blíží a s ním i konec přestupního období letošní florbalové sezóny 2019/2020. Matriční úsek se tímto snaží včas připomenout, že ten, kdo bude chtít v rozehrané soutěži ještě změnit dres, musí svoji žádost podat včas!

Konec přestupního období v sezóně 2019/2020 připadne na středu 15. ledna 2020 vyjma kategorií starších žáků anebo žákyň a mladších, kteří mají konec přestupního období posunut na úterý 31. 3. 2019. Konec přestupního období se týká všech matričních žádostí měnících oddílovou příslušnost či jakkoliv upravujících start hráče v družstvu jiného oddílu. Konkrétně jde o podání žádostí o přestup, hostování, předčasné ukončení hostování, střídavé hostování, střídavý start a předčasné ukončení střídavého startu. V případě zaslání poštou bude rozhodující datum odeslání - vše týkající se kategorií dorostenců či dorostenek a starších je možné zaslat do středy 15. 1. 2020.

Dále upozorňujeme, že je potřeba uhradit všechny platby, které ještě nebyly uhrazeny do pondělí 23. 12. 2019! Všechny žádosti vyžadující platbu, které budou zaslány mezi 20.12.2019 a 1.1.2020, budou zadány k 2.1.2020.

Provoz celostátního sekretariátu v Praze a Matričního úseku ke konci roku a na začátku nového roku:

19. 12. 2019        ČT          8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

20. 12. 2019                  8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00


23. 12. 2019        PO          8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

27. 12. 2019                  8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00


30. 12. 2019        PO          8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

31. 12. 2019        ÚT          zavřeno


2. 1. 2020             ČT          8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

Dále si dovolujeme upozornit, že neúplné žádosti budou považované za nepodané a nebudou projednány, proto si je před jejich odevzdáním či zasláním důkladně zkontrolujte.

Současně připomínáme, že o všech žádostech (přestupy, hostování, ukončení hostování, střídavé hostování, střídavý start, atd.) jejichž termín podání je do konce přestupního období musí být rozhodnuto do 14 dnů od konce přestupního období a tedy musí být uhrazeny nejpozději do 29. 1. 2020. V případě, že žádost nebude k uvedenému datu zaplacena bude automaticky označena za neprojednanou a příslušný matriční úkon se již neprovede.

Mezinárodní přestupy

Stejně jako v ČR tak i na mezinárodní scéně končí přestupní období 15. 1. 2020. V případě mezinárodního přestupu je nutné doručit IFF žádost o přestup do půlnoci středoevropského času. Žádosti je možné podat buď emailem formou skenu žádosti či faxem anebo poštou, ale dodány musí být do výše uvedeného termínu. Pozdě podané žádosti i kompletní budou z důvodu pozdního podání automaticky zamítnuty.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se mezinárodních přestupů se neváhejte obrátit na IFF na email transfer@floorball.sport.

Pokud chcete anebo budete řešit mezinárodní přestup podívejte se na stručný návod jak postupovat na našich stránkách.

Termín pro změny na soupiskách
V termínu od 13. do 17. ledna 2020 mohou oddíly provádět prostřednictvím své stránky v informačním systému FIS změny mezi soupiskami svých družstev.

Obrázek