{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

PŘESTUPNÍ OBDOBÍ 2021/2022 KONČÍ 15. LEDNA

Obrázek ke článku
15. 12. 2021

Blíží se konec roku a s ním je potřeba uhradit všechny neuhrazené platby z roku 2021 do 27.12.2021! Blíží se také konec přestupního období letošní florbalové sezony 2021/2022, které končí 15. ledna. Kdo chce v rozehrané soutěži ještě změnit dres, musí svoji žádost podat včas!

PLATBY ZA ROK 2021

Upozorňujeme, že z účetních důvodů je potřeba uhradit všechny platby ve FISu generované v roce 2021, které ještě nebyly uhrazeny, do pondělí 27. 12. 2021! Zároveň prosíme všechny, aby mezi 27.12.2021 a 1.1.2022 nepodávali ve FISu žádné žádosti. Všechny papírové žádosti vyžadující platbu, které budou podány mezi 27.12.2021 a 2.1.2022, budou zadány k 3.1.2022.


KONEC PŘESTUPNÍHO OBDOBÍ

Konec přestupního období v sezóně 2021/2022 připadne na sobotu 15. ledna 2022 kromě kategorií starších žáků či žákyň a mladších, kterým přestupní období končí ve čtvrtek 31. 3. 2022.

Konec přestupního období se týká všech matričních žádostí měnících oddílovou příslušnost či jakkoliv upravujících start hráče v družstvu jiného oddílu. Konkrétně jde o podání žádostí o přestup, hostování, předčasné ukončení hostování, střídavé hostování, střídavý start a předčasné ukončení střídavého startu.

V případě zaslání poštou bude rozhodující datum odeslání - vše týkající se kategorií dorostenců či dorostenek a starších je možné zaslat do soboty 15. 1. 2022.

Elektronické žádosti je nutné Podat příslušným tlačítkem. Neúplné papírové žádosti budou považované za nepodané a nebudou projednány, proto si je před jejich odevzdáním či zasláním důkladně zkontrolujte.

O všech žádostech (přestupy, hostování, ukončení hostování, střídavé hostování, střídavý start, atd.), jejichž termín podání je do konce přestupního období, musí být rozhodnuto do 14 dnů od konce přestupního období a tedy musí být poplatky uhrazeny nejpozději do 29. 1. 2022. V případě, že žádost nebude k uvedenému datu zaplacena, bude automaticky označena za neprojednanou a příslušný matriční úkon se již neprovede.


PROVOZ SEKRETARIÁTU V PRAZE A MATRIČNÍHO ÚSEKU

Nadále platí, že v případě nutnosti osobně navštívit sekretariát je potřeba návštěvu nejprve telefonicky nahlásit a ověřit si přítomnost osoby, s níž se potřebujete sejít.

20. 12. 2021        PO          8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

21. 12. 2021        ÚT          8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

22. 12. 2021        ST          8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

23. 12. 2021        ČT          zavřeno


27. 12. 2021        PO          zavřeno

28. 12. 2021        ÚT          zavřeno

29. 12. 2021        ST          zavřeno

30. 12. 2021        ČT          zavřeno

31. 12. 2021                  zavřeno


3. 1. 2022            PO          8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00


MEZINÁRODNÍ PŘESTUPY

Stejně jako v ČR, tak i na mezinárodní scéně končí přestupní období 15. 1. 2022. V případě mezinárodního přestupu je nutné doručit IFF žádosti o přestup do půlnoci středoevropského času. Žádosti je možné podat emailem formou skenu anebo poštou, ale dodány musí být do výše uvedeného termínu. Pozdě podané žádosti i kompletní budou z důvodu pozdního podání automaticky zamítnuty.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se mezinárodních přestupů se neváhejte obrátit na IFF na email transfer@floorball.sport.

Stručné návody k řešení mezinárodních přestupů naleznete na našich stránkách.


TERMÍN PRO ZMĚNY NA SOUPISKÁCH

V termínu od 10. do 14. ledna 2022 mohou oddíly provádět prostřednictvím své stránky v informačním systému FIS změny mezi soupiskami svých družstev.

Obrázek