{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

ČESKÝ FLORBAL PŘIPRAVIL PLÁN PODPORY PRO NÁVRAT K FLORBALU

Obrázek ke článku
17. 5. 2021

Sportovní haly se začínají otevírat a již jsou známy termíny, kdy se bude moci začít plnohodnotně trénovat a hrát přípravná utkání. Současně vedení Českého florbalu připravilo podpůrný plán pro kluby po pandemické situaci a představuje konkrétní kroky a projekty, kterými chce podpořit kluby a jednotlivce v pokračování činnosti. Cílem je umožnit v co největším rozsahu se vrátit k florbalu napříč všemi úrovněmi. 

Výkonný výbor v uplynulých měsících řešil dopady současného stavu zejména se zaměřením na nastavení nadcházejícího ročníku. „Aktuálně je připraven komplexní plán obsahující šest oblastí, ve kterých jsme nastavili mimořádná opatření pro následující sezonu. Cílem je, aby tato opatření podpořila oddíly i všechny hráče a hráčky k návratu pro následující sezonu. Z většiny klubů máme pozitivní signály. Naprostá většina členů zůstala aktivních a těší se na návrat do sportovních hal. Chceme však dát jasný signál všem oddílům ještě před otevřením přihlášek, že podpora návratu k florbalu bude velká,“ přibližuje plán prezident Českého florbalu Filip Šuman. 

Šestibodový plán podpory návratu:

Finanční podpora - kompenzace oddílových a individuálních plateb

Již v únoru bylo rozhodnuto o výši kompenzací pro oddílové platby i jednotlivce. Kompenzace pro oddíly budou dosahovat 60 % pro všechny a ty oddíly, které zachovají stejný počet družstev pro následující sezonu, dostanou dokonce 100 %. Současně pro všechny hráče a hráčky s individuální platbou je schválena 80% sleva licenčního poplatku pro následující sezonu. Komplexní informace naleznete v tomto článku, pro zjednodušení je připravena infografika postupu ZDE KOMPENZACE - infografika 20-21.pdfPraktický postup bude komunikován oddílům napřímo. 

Termínová úleva plateb startovného u přihlášek

V návaznosti na proces výplaty kompenzací oddílových plateb byl posunut termín plateb startovného u přihlášek až na 31. července 2021. Oddíly tak mají šanci v případě rychlé reakce po přihláškách obdržet finanční kompenzaci ještě dříve, než budou platit startovné do následující sezony. 

Soutěžní úpravy

Výjimečné kroky pro následující sezonu byly přijaty v oblasti soutěží. Cílem je zejména usnadnění vstupu družstev do soutěží a snaha dát oddílům čas pro nastavení struktury družstev do začátku sezony s cílem udržení co největšího počtu členů. Změny se týkají toho, aby oddíly nemusely váhat přihlásit družstvo do soutěží, a obsahují například zejména snížení případných sankcí za odhlášení družstev před startem soutěže či neuplatňování sankcí za počty hráčů na soupisce, širší vypisování soutěží 3+1 nebo také výjimečný krok vůči hráčům a hráčkám ročníku 2002. Podrobněji si schválená opatření přečtěte v článku ZDE či v přiloženém souboruSoutěžní úpravy pro sezonu 21-22.pdf

Kampaň #naflorbal

Český florbal i na základě diskuzí s oddíly spustil komunikační kampaň #naflorbal, která i skrze ambasadory Filipa Langera či Janu Christianovou sjednocuje a oslovuje hráče a hráčky k návratu na trénink. Součástí podpory je spuštění speciální stránky na webu ČF i sada grafických podkladů, které dostaly oddíly k dispozici pro vlastní využití. Podpora restartu florbalu bude pokračovat účastí florbalu na Olympijských festivalech i realizací oblíbené série open air Street Floorball League v šesti městech, na kterou jsou již spuštěny registrace, či také podporou náborů před startem nové sezony. 

Legislativní úpravy

Výkonný výbor současně finálně připravil úpravy platné legislativy tak, aby nyní bylo možné ještě více podpořit odehrání plnohodnotné sezony i při omezujících opatřeních ze strany státních orgánů. Úpravy budou reagovat na zkušenosti z této sezony a připrav restartu soutěží.  

Podpora pořízení venkovních hracích ploch

Probíhá finalizace projektu, který bude projednán na nejbližším jednání VV a bude zaměřen na podporu pořízení venkovních hracích ploch. Stále více oddílů tuto variantu řeší, protože v sobě obsahuje mnoho výhod – možnost trénovat i v době zavřených hal, zviditelnění klubu i na veřejnosti a v případě mobilního povrchu možnost pořádat akce na různých místech. Princip projektu podpory by byl podobný jako při projektu „mantinely pro všechny“, který funguje již mnoho let.

Výše uvedených šest bodů tvoří kompletní plán, aby florbal vešel do příští sezony ještě silnější než dříve. „Část oddílů vidí současnou situaci jako velkou příležitost, protože některé sportovní oddíly nezvládly fungovat během pandemie tak dobře jako florbalové oddíly. Tím se právě florbalu otevírají různé možnosti. Celková finanční investice do kompletního plánu je opravdu vysoká a bude pro Český florbal výrazným zásahem do letošního rozpočtu. Jen samotné kompenzace přesáhnou 15 milionů korun. Nyní je však nejdůležitější, aby se každý florbalista, každé družstvo, opět zapojili do tréninku a do následujícího ročníku,“ objasňuje investice viceprezident Českého florbalu a šéf Komise ekonomiky a infrastruktury Daniel Novák. 

​​

Obrázek