{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


CULKA: REPREZENTACI POVEDE DO MS PETRI KETTUNEN

Obrázek ke článku
26. 1. 2020

​V sobotu 25. ledna se sešel na pravidelném jednání výkonný výbor, který se zabýval i aktuálním stavem u mužské reprezentace. V uplynulém měsíci proběhlo v rámci florbalových i externích médií mnoho diskusí a vyjádření týkající se situace u mužské florbalové reprezentace. V obsáhlém rozhovoru se k celé situaci vyjádřil předseda Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje Václav Culka.

Václave, jaký je současný stav v rámci realizačního týmu mužů?
Výkonný výbor potvrdil hlavního trenéra Petriho Kettunena, který reprezentaci povede v rámci současného cyklu až do prosincového Mistrovství světa ve Finsku. Petri dostal mandát složit si nový realizační tým, který byl na výkonném výboru potvrzen, povede tým na kvalifikaci a v tomto složení dovede národní tým i na šampionát.

Médii běžely informace o tom, že někteří hráči z kádru nechtějí pod trenérem Kettunenem reprezentovat. Jaký je současný stav?
Ano, to je pravda. Jsou hráči, kteří se vyjádřili, že pod trenérem Kettunenem nechtějí reprezentovat a jsou odhodláni se vzdát i případné účasti na mistrovství světa. Z druhé strany je v reprezentačním týmu početná skupina hráčů, kteří za trenérem stojí. 

Je možné nějak blíže specifikovat, kteří hráči nebudou reprezentovat?
Takovou informaci mám od Matěje Jendrišáka a Lukáše Veltšmída, což proběhlo i médii. Samozřejmě nás to mrzí, ale musíme jejich rozhodnutí respektovat. Nechci teď spekulovat o dalších hráčích, kteří z různých důvodů odmítli nominaci na kvalifikaci. Je na nich, aby zvážili, jestli chtějí být součástí reprezentace, národní tým jim bude otevřený.

Jak se k tomu výkonný výbor a trenér staví?
V přípravě na šampionát do Finska musí být jen ti hráči, kteří budou mít zájem reprezentovat. Bude to tým, který si Petri Kettunen složí a bude mu důvěřovat. Narovinu přiznávám, že to může být jiný tým než doposud, více složený z mladších hráčů. Na druhou stranu, nerezignujeme tím na svoje ambice. V týmu budou hráči se zkušenostmi z MS, budou tam juniorští mistři světa.

Můžete se ještě vyjádřit k důvodům, proč někteří hráči nechtějí reprezentovat?
Nechci mluvit za kluky, každý z nich bude mít své konkrétní důvody. Nicméně v našich rozhovorech zaznívaly problém s komunikací, nespokojenost se způsobem práce trenéra, herním systémem či rolí jednotlivých hráčů v týmu. Způsob práce Petri Kettunena některým hráčům prostě nevyhovuje.

Pojďme se vrátit k tomu, jak celá tato situace vznikla. Kde vidíte hlavní příčiny rozpadu trenérského týmu?
Z mého pohledu se chyba stala hned v počátku spolupráce mezi hlavním trenérem a asistenty. Když jsme se se všemi setkali osobně, z diskuze vyplynulo, že si na začátku dostatečně nevyříkali své představy o způsobu vedení národního týmu. Jejich rozdílné pohledy se naplno projevily po listopadovém EFT, kdy nám asistenti oznámili, že si další vzájemnou spolupráci nedokáží představit. To spustilo celý sled následných událostí.

Jaké byly možnosti řešení nastalé situace?
Snažili jsme se diskutovat možné scénáře a připravit více variant pro výkonný výbor. Na komisi jsme diskutovali varianty takové, aby u týmu rok před mistrovstvím pokračovali lidé z daného realizačního týmu, kteří hráče i fungování reprezentace znají. Měli jsme tedy variantu současného hlavního trenéra Kettunena a diskutovali jsme i variantu bez Petri Kettunena, kde jsme na komisi vybrali jako potenciálního kandidáta na hlavní trenérský post Pavla Bruse.

S Pavlem Brusem jste tedy řešili možnost, že by vedl národní tým jako hlavní trenér?
Jak jsem již uváděl, chtěli jsme na výkonný výbor přinést více možností řešení dané situace. Na základě výstupu z jednání komise jsme tak diskutovali s Pavlem Brusem zda by uvažoval o roli hlavního trenéra reprezentace a za jakých podmínek by taková varianta byla možná. Zvažovali jsme i dlouhodobou spolupráci s Pavlem, připravili jsme pro něj srovnatelné podmínky, nicméně Výkonný výbor ČF má dlouhodobě koncepčně nastaveno, aby trenér reprezentace nebyl současně trenérem superligového týmu. U Pavla jsme pracovali s variantou, že by dokončil tuto sezónu ve Vítkovicích, nicméně jeho smlouva je na delší období, respektuje ji a nechce vypovědět, proto tuto variantu Výkonný výbor nakonec neřešil.

Proč je problém superligová příslušnost trenéra mužské reprezentace?
Díky zkušenostem s minulými trenéry je v koncepci reprezentace dlouhodobě zakotveno, že hlavní trenér reprezentace nemá být současně trenérem superligového klubu. Je to jak z důvodu komunikace, kdy od konkurentů potřebujete detailní informace o hráčích a jejich fungování, což vám ale trenéři z konkurenčních důvodů nechtějí dát. Komunikace mezi reprezentací a kluby tak často následně vázla. Působení trenéra v rámci superligy bylo vnímáno problematicky a tím trpělo následné fungování reprezentace v mnoha hlediscích – od nominace přes hodnocení akcí, názory na přípravu reprezentantů či jakékoliv diskuse o přestupech spojené s klubem, kde trenér působil. Nehledě na to, že především ve finální fázi přípravy na mistrovství světa je práce hlavního trenéra reprezentace velice časově náročná. Aktuálně to pro Český florbal i z uvedených důvodů není varianta.

Zvažovali jste i jiná řešení pro vedení národního týmu?
Poctivě jsme probrali všechny varianty a po zvážení všech okolností a možností, které v současné chvíli vnímáme, jsme výkonnému výboru doporučili pokračovat ve spolupráci s Petri Kettunenem.

Kde vidíte důvody eskalace současné mediální situace kolem reprezentace?
Je to ukázka, že téma reprezentace je velmi důležité a zajímavé nejen pro florbalové prostředí. Osobně mě mrzí, že téma bylo medializováno tak jednostranným způsobem. Situaci jsme v komisi interně řešili od půlky listopadu, sbírali jsme informace a snažili se připravit nejlepší řešení pro výkonný výbor. V takové fázi se dění velmi těžko komentuje. Teď, když padlo jasné rozhodnutí, jsme připraveni o celé situaci a jejím řešení diskutovat na různých úrovních Českého florbalu. Téma reprezentace je mimo jiné i na programu setkání s prezidenty superligových oddílů ve středu 29.1. Za mě je důležité tuto situaci definitivně uzavřít, vysvětlit co nás k takovému rozhodnutí vedlo, a soustředit se na co nejlepší přípravu reprezentace směrem k mistrovství světa.

Obrázek