{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

FLORBAL S NOVOU SEZÓNOU PŘEJDE NA ELEKTRONICKÉ ZÁPISY O UTKÁNÍ

Obrázek ke článku
14. 9. 2018

V souladu s dlouhodobou strategií elektronizace činností spojených s florbalovou administrativou budou v sezóně 2018/2019 zavedeny čistě elektronické zápisy z utkání. Všechny soutěže doposud pracující se standardními papírovými zápisy, které se na všech zápasech vyplňovaly ve třech kopiích, přechází pouze na elektronickou formu. Zjednoduší se tak obslužnost jednotlivých utkání i celých soutěží.

Odchod od papírových zápisů od sezóny 2018/2019 je dlouhodobě plánovaný krok, který přichází po dvouletém období fungování elektronických online zápisů ve všech celostátních soutěžích a nyní přináší tuto změnu i do soutěží regionálních. Elektronizace zápisů se týká všech oficiálních ligových soutěží pořádaných Českým florbalem s výjimkou soutěží, ve kterých se používají zjednodušené zápisy (zpravidla soutěže 3+1 a mládežnické soutěže). Pro družstva v celostátních soutěží se de facto nic nemění, pouze odpadá povinnost vyplňovat s elektronickým i papírový zápis o utkání. 

Cílem tohoto kroku je zjednodušení procesu díky vyplňování pouze elektronického zápisu o utkání a zrychlení přehledu statisticko-výsledkových informací u co nejširšího portfolia ligových florbalových soutěží. Výhodou elektronizace zápisů je především rychlejší přenos informací, okamžitá kontrola a zejména snížení administrativní zátěže pro hrající družstva (kapitáni, vedoucí), pořadatele a následně i okamžité zpracovávání výsledků utkání, kterých se v sezóně odehraje přes 30 tisíc.

Vedoucí družstva tak nově nemusí na místě vypisovat sestavu v papírové formě. Učinit tak může s velkým časovým předstihem pomocí vlastního zařízení, a výrazně si tedy ulehčit své povinnosti před utkáním. Zároveň ale nepřijde o možnost zadávat soupisku až na místě utkání, kde mu pořadatel umožní přístup k zápisu o utkání ve standardní době, která byla dosud vyhraněna pro vyplnění papírového ZOU. Díky elektronickému zadání bude také možné pro další utkání například na turnaji jedním klikem soupisku zkopírovat.

Ověřování zápisu proběhne pomocí  Florbalového informačního systému (FIS), kdy zápis o utkání potvrdí vedoucí družstev, rozhodčí a delegát utkání. Pro všechny úkony s elektronickým zápisem spojené chystá Český florbal sérii návodných videí, často kladené otázky i textový návod pro pořadatele utkání. Již nyní můžete klíčové FAQ a důležité informace nalézt na speciální webové stránce:

ceskyflorbal.cz/zou

Obrázek