{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

FLORBAL SE STÁVÁ PRŮKOPNÍKEM UDRŽITELNOSTI, CHCE INSPIROVAT

Obrázek ke článku
10. 6. 2021

Český florbal chce uchopit téma udržitelnosti nejen jako globální trend, ale jako správnou věc pro budoucnost a hodnotu, kterou chce do florbalu postupně začlenit. Chce tak inspirovat nejen své členy, ale být vzorem i pro další sporty.

Setkat se spolu na tréninku či zápasu v hale, zajet si zafandit naživo svému oblíbenému týmu a ještě si k tomu dát o přestávce něco dobrého k jídlu a pití. To vše patří ke sportovním utkáním, na které už se všichni těšíme. Český florbal ale chce, aby restart sportu v Česku nastal s ohledem na přírodu. Vypracoval si proto plán pro zohlednění udržitelnosti ve svých aktivitách. Postupně teď bude měnit to, jak organizuje sportovní akce nebo jak funguje jeho zázemí. Svým konáním chce inspirovat i další sporty. Také proto najdete na webu Českého florbalu speciální podstránku k udržitelnosti. 

„V českém sportovním prostředí zatím nikdo zásadní globální téma udržitelnosti neuchopil koncepčně. Přitom i sport za sebou zanechává určitou stopu. Udržitelnější chování jsme proto zakotvili do dlouhodobé strategie. Chceme tak inspirovat nejen své členy, ale být vzorem i pro další sporty,“ vysvětluje Roman Urbář, ředitel marketingu a komunikace Českého florbalu. 

Inspirace ve spojení sportu a udržitelnosti není ve světě novinkou. Zahraniční sportovní kluby i asociace už otázku udržitelnosti vnímají delší dobu. Vlastní žebříček udržitelnosti si dokonce vede i britská BBC. Ta hodnotí kluby Premier League na základě využití energií, práce s odpadem nebo možnosti rostlinného občerstvení na zápasech.

Tři pilíře udržitelnosti Českého florbalu

Nový udržitelný směr Českého florbalu bude na startu stát na třech pilířích – snižování uhlíkové stopy kanceláře, cirkulárních eventech a osvětě komunity. „Udržitelnost ve sportu je opravdu komplexní záležitost a sami jsme nevěděli přesně kde začít. A jak se říká, když chceš změnu, je potřeba začít u sebe. Proto jsme se rozhodli jako první krok udělat audit našich kanceláří – kde nakupujeme vybavení, jak využíváme vodu a energie, jak se do kanceláře dopravujeme. Věříme, že teď směřujeme ke snížení vlastní uhlíkové stopy, a co je ještě zásadnější, začali jsme přemýšlet jinak a udržitelnost nyní vnímáme jako součást našeho sportovního života,” dodává Urbář.

Na akcích, které Český florbal pořádá (např. superfinále, Street Floorball League, MS juniorů), nastavuje udržitelný přístup s konkrétními nároky na dodavatele a partnery. Důraz je kladen na minimalizaci odpadu, jeho třídění a hlavně další využití. „Chceme z běžného florbalového zápasu vybudovat cirkulární event. Chceme nabízet občerstvení od lokálních dodavatelů, vyhýbat se jednorázovým obalům, využívat zálohované kelímky a mnoho dalšího,” přibližuje Urbář. Mezi další cíle Českého florbalu pro pořádané akce patří efektivní využívání energií a zdrojů, v neposlední řadě pak také speciální aktivity pro diváky. Novinky se dotknou i oblasti merchandisingu.


ČTĚTE TAKÉ: Kompletní rozhovor s Romanem Urbářem o projektu udržitelnosti


Kromě samotného zmírnění dopadu svých činností na životní prostředí pokládá Český florbal za velmi důležité také vzdělávání florbalové komunity v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. „Sport a vztah k němu se buduje nejen na hřišti, ale i aktivitami kolem. Hodnoty ve vztahu k udržitelnosti bychom proto chtěli předat i dál do naší komunity. Ve florbale aktuálně působí více než dva a půl tisíce družstev a díky našim projektům a fanouškům máme přesah i na školy, které chceme do vzdělávacích aktivit zapojit. Zároveň si uvědomujeme, že pokud chceme změnit chování našich členů, je potřeba jim vysvětlit proč, aby se se změnou také identifikovali,“ říká Urbář.

Za udržitelností a cirkulární ekonomikou ve spolupráci s CIRA Advisory

Se samotným auditem kanceláří, nastavením strategie i podobou „cirkulárních” sportovních utkání pomáhala Českému florbalu poradenská společnost CIRA Advisory. Ta vznikla z potřeby Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) vyčlenit firemní poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky pod samostatnou organizaci.

„Obecně se nám líbí přístup, se kterým do spolupráce Český florbal jde a že na naplnění cílů chce pracovat dlouhodobě a systematicky. Máme za sebou audit kanceláří a dále se společně zaměříme na fungování spolku, na zmapování reálných možností zefektivnění některých kroků a budeme pokračovat v poradenství pro cirkulární mistrovství světa,“ říká Laura Mitroliosová, ředitelka CIRA Advisory.

„V Českém florbalu udržitelnost znamená radost z konání správných věcí pro nás i naši budoucnost. Proto se už moc těšíme, jak budeme aktivity postupně rozvíjet a rozšiřovat,” uzavírá Urbář.


ČTĚTE TAKÉ: CIRA Advisory pomáhá florbalu k udržitelnosti

Obrázek