{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​​​​

FLORBALOVÝM ODDÍLŮM PUTUJÍ NA PODPORU FUNGOVÁNÍ DALŠÍ MILIONY KČ

Obrázek ke článku
18. 1. 2018

Na jednání Výkonného výboru Českého florbalu v Humpolci byl schválen další z dotačních programů, tentokrát Program podpory č. 3 zaměřený na podporu činnosti sekretářů oddílů. ​​

Tento program je zaměřen na podporu vzniku pracovní pozici sekretářů oddílu za účelem posílení personální infrastruktury oddílu, zkvalitnění řízení oddílu a jeho dlouhodobého rozvoje, zlepšení základních a pravidelných činností oddílů, servisu členům oddílů a vytvoření skupiny profesionálních sekretářů, potažmo manažerů, na které je možné dlouhodobě primárně působit kvalitní vzdělávací činností a oddílům tak pomáhat v dalším kvalitativním a kvantitativním rozvoji. Vedle přímé finanční podpory si tak klade za cíl další kvalitativní posun ve fungování oddílů a nastavení vzájemné spolupráce a vzdělávání i mezi jednotlivými oddíly navzájem.

Program podpory -  sekretáři oddílů je určen pro oddíly s minimálním počtem 8 přihlášených družstev, které po přihlášení všech družstev do soutěží vytvoří kompletní strukturu v kategorii mužů nebo žen (u mužů - kategorie elévové, mladší žáci, starší žáci, dorostenci, junioři a muži; u žen - kategorie elévky, mladší žákyně, starší žákyně, dorostenky, juniorky a ženy). Nadále platí, že jeden oddíl může získat finanční podporu na činnost sekretáře jak v kategorii mužů, tak i kategorii žen, ovšem v tomto případě musí mít oddíl plno-úvazkového sekretáře, na jehož osobu je podpora v daném období čerpána. Oddíl s celkem 10 a více přihlášenými družstvy v soutěžích v sezónách 17/18 nebo 18/19 se zavazuje zřídit plno-úvazkovou pozici sekretáře oddílu k datu 1. 9. 2018.

Termín podání žádostí je do 5. 2. 2018 v řádném termínu, respektive do 30. 6. 2018 v dodatečném termínu. Výše podpory za rok 2018 je opět 50 000 Kč.

Celkově alokovaná částka do tohoto programu podpory je 4,4 milionu Kč. Cílem vypsaného programu podpory je tak primárně zefektivnění alokovaných finančních prostředků, zvýšení jeho přínosu pro oddíly z hlediska posílení kompetencí a pravomocí vedení oddílu a nastavení systému práce s jednotlivými oddíly a jejich další rozvoj a vzdělávání v jednotlivých oblastech. Dílčím cílem je dále umožnit jednotlivým přihlášeným oddílům vzájemnou spolupráci a sdílení know-how přímo mezi sebou v rámci celého programu podpory č. 3.

Vypsání druhé části programu podpory zaměřené na vznik plno-úvazkové pozice manažera oddílu je plánováno na léto 2018.

Kompletní znění Programu podpory č. 3 - sekretáři oddílů naleznete na www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/podpora-oddilu. V případě dotazů k nově vypsanému programu či konzultaci se obraťte na Terezu Čílovou, granty@ceskyflorbal.cz, 775 339 325.

Obrázek