{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

KDY SI AKTIVOVAT TRENÉRSKOU LICENCI

Obrázek ke článku
13. 9. 2017

Od sezóny 2017/2018 se u trenérů rozlišuje Aktivita trenérské licence a Platnost trenérské licence. Článek níže vám pomůže se lépe orientovat v této problematice a zároveň poradí, kdy se vyplatí si trenérskou licenci aktivovat a kdy si jen hlídat její platnost.

Platnost trenérské licence je nadále spojena se vzděláváním trenérů pomocí seminářů a jiných vzdělávacích akcí. Po absolvování trenérského školení získá trenér licenci s platností na určitou dobu (viz níže). K prodloužení délky platnosti této doby je nutné získat určitý počet kreditů (přesný počet níže), které trenér získává za akce pořádané Českým florbalem a nyní nově i Českým Olympijským výborem.

  • Licence D je platná po dobu 3 let a k prodloužení délky platnosti je nutné získat 10 kreditů.
  • Licence C je platná po dobu 3 let a k prodloužení délky platnosti je nutné získat 12 kreditů.
  • Licence B je platná po dobu 4 let a k prodloužení délky platnosti je nutné získat 15 kreditů.
  • Licence A je platná po dobu 4 let a k prodloužení délky platnosti je nutné získat 20 kreditů.

Aktivita trenérské licence souvisí jen a pouze s jejím zaplacením na danou sezonu. Po zaplacení aktivity může trenér hlásit na školení a bezplatně navštěvovat doškolovací semináře a jiné akce pořádané Českým florbalem (detailněji v článku ZDE) a plnit povinnost oddílu vzhledem k vedení družstva v zápase (povinnost dle trenérské směrnice, která je ke stažení ZDE).

Jak si aktivovat trenérskou licenci? Trenér si sám může vygenerovat platbu za trenérskou licenci ve svém profilu ve FISu a nebo sekretář oddílu může vygenerovat platbu trenérům, které má ve Správě trenérů.
​Do Správy trenérů se automaticky synchronizují všichni členové oddílu s trenérskou licencí a hlavní trenéři
a asistenti ze soupisek týmů. Nebo sekretář může přes tlačítko Spravovat externí trenéry přidat do Správy trenérů jakéhokoliv trenéra (i trenéra mimo oddíl) s platnou trenérskou licencí.

Příklad:

Jsem trenér s licencí C, která má platnost do 30. 6. 2019, protože v sezoně 2017/2018 vím, že budu mimo  ČR, tak si licenci nebudu aktivovat – nebudu platit poplatek 500,- Kč. V září 2018 již chci vést jedno družstvo v soutěžích ČF, tak si aktivuji licenci – zaplatím poplatek 500,- Kč. Díky aktivaci licence plním povinnost vedení družstev dle platné směrnice a dále mohu bezplatně navštěvovat semináře, které mi prodlouží platnost trenérské licence. K prodloužení licence C mohu použít například dva doškolovací semináře (každý za 5 kreditů) a účast na projektu Tour de Club (tím získám 2 kredity).  Tímto získám 12 kreditů a platnost licence se mi prodlouží do 30. 6. 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů na systém vzdělávání se neváhejte obrátit na hlavního metodika Marka Chlumského (724 881 729, chlumsky@ceskyflorbal.cz).

​​

Obrázek