{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


KOMISE SOUTĚŽÍ PROJEDNÁ ODSTOUPENÍ FBŠ JIHLAVA ZE SOUTĚŽÍ

Obrázek ke článku
3. 10. 2019

Komise soutěží a ženského florbalu (KSŽ) bude na svém pravidelném jednání v pondělí 7. října 2019 projednávat odstoupení družstev mužů a juniorů FBŠ Jihlava z ligových soutěží (Divize a CE soutěž juniorů) probíhajícího ročníku 2019/2020.

V souladu s Etickým kodexem voleného a jmenovaného člena orgánu Českého florbalu, nebude jednání v tomto bodě programu účasten předseda KSŽ Michal Peterka, jenž je zároveň předsedou oddílu FBŠ Jihlava, aby tak byl vyloučen střet zájmů. O výši sankce pro jihlavské FBŠ tak budou rozhodovat pouze členové KSŽ.

Dle článku 3.3 Soutěžního řádu může řídící orgán takové vystoupení ze soutěže postihnout mimořádnou pokutou.

Obě družstva nenastoupila do uvedených soutěží již od jejich startu z důvodu personální krize, veškerá utkání FBŠ Jihlava byla anulována. Družstvo mužů ze soutěže v souladu se Soutěžním řádem sestoupí do regionální ligy, družstvo juniorů bylo ze soutěže vyřazeno.

Obrázek