{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

KOMISE SOUTĚŽÍ UDĚLILA FBŠ JIHLAVA MIMOŘÁDNOU SANKCI

Obrázek ke článku
10. 10. 2019

Komise soutěží a ženského florbalu (KSŽ) na svém mimořádném jednání v pondělí 7. října 2019 projednávala vedle běžné agendy i odstoupení družstev mužů a juniorů FBŠ Jihlava z ligových soutěží (Divize a CE soutěž juniorů) probíhajícího ročníku 2019/2020.

V souladu s Etickým kodexem voleného a jmenovaného člena orgánu Českého florbalu, nebyl jednání v tomto bodu programu účasten předseda KSŽ Michal Peterka, jenž je zároveň předsedou oddílu FBŠ Jihlava, aby tak byl vyloučen střet zájmů. O výši sankce pro jihlavské FBŠ rozhodovali pouze členové KSŽ. Jednání vedl pověřený člen Roman Grabovský, bývalý předseda soutěžní komise.

Obě družstva nenastoupila do uvedených soutěží již od jejich startu z důvodu personální krize, veškerá utkání FBŠ Jihlava byla anulována. Družstvo mužů ze soutěže v souladu se Soutěžním řádem sestoupí do regionální ligy, družstvo juniorů bylo ze soutěže vyřazeno.

Dle článku 3.3 Soutěžního řádu řídící orgán vystoupení ze soutěže u obou družstev postihl mimořádnou pokutou v maximální výši určené Příkladovým sazebníkem pořádkových pokut a to 100 000 Kč. „Při rozhodování byly zohledněny reálné náklady na účast družstva v soutěži a dále je KSŽ toho názoru, že oddíl neučinil vše pro to, aby soutěž, byť s minimálním počtem hráčů, dohrál,“ stojí v odůvodnění rozhodnutí.

Rozhodnutí KSŽ o vystoupení FBŠ Jihlava z Divize
Rozhodnutí KSŽ o vystoupení FBŠ Jihlava z CE soutěže juniorů

Obrázek