{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

KONČÍ DOBA PAPÍROVÁ, DALŠÍ ETAPOU JE ELEKTRONIZACE MATRIKY

Obrázek ke článku
27. 3. 2019

Florbalový informační systém (FIS) čeká další významný milník v jeho více než desetileté historii. V několika etapách dojde během následujícího roku ke kompletní elektronizaci florbalového prostředí v Česku. Postupná elektronizace a automatizace procesů je jednou ze strategických priorit Českého florbalu (ČF). Posledním velkým krokem byla elektronizace zápisů o utkání.

Ve středu 27. března byly do FISu nasazeny procesy přispívající ke zvýšení ochrany osobních údajů členů Českého florbalu. S touto změnou souvisí naplnění informovanosti členů o ochraně osobních údajů, které se projevuje zobrazením informační obrazovky všem členům po přihlášení do FISu, webu a vzdělávacího portálu.

Další aktualizací projde systém během druhého čtvrtletí tohoto roku, která přinese jako novinku možnost hlášení zajištění hal pro další sezonu skrze FIS, což ocení sekretáři oddílů. Dojde také na rozšíření elektronických zápisů i o formu zjednodušeného zápisu o utkání (ZZOU) pro soutěže malých florbalistů.

Významné bude napojení FISu na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), díky čemuž dojde k přesnému zanášení adres do systému. Zmíněná úprava souvisí se spuštěním Registru sportu MŠMT koncem loňského roku a povinností sportovních organizací, včetně oddílů ČF, do 30. 6. 2019 nahrát do Rejstříku své členy s informacemi o nich, kdy jedním ze základních údajů je trvalá adresa člena dle metodiky územního registru. Napojení na registr přinese příjemnější a řádné editování adres pro členy v rámci FISu.

Registrace i transfery bez papírování

Přínosem předchozí aktualizace bude i její využití pro nejvýznamnější projekt druhé poloviny letošního roku, jenž zavede elektronizaci a automatizaci matričních formulářů. To bude plně využito hlavně u formuláře pro přihlášku člena.

Během sezóny 2019/2020 je plánem nasadit plně elektronický a automatizovaný proces k formulářům a žádostem Matričního úseku. Nadále však bude stále možné vše řešit v papírové formě a půjde tak o alternativní rozhraní pro podání a zpracování žádostí systémem.

Nasazení bude probíhat v postupných krocích, kdy v první vlně půjde o přihlášku člena a přestup, což je v posledních sezonách objem přesahující 11 tisíc formulářů. Během sezony se zavedou i další elektronické formuláře k hostování, střídavému hostování a střídavému startu.

Věříme, že připravované projekty a vylepšení FISu opět přinesou snížení nejen časových, ale i finančních nákladů na straně oddílů a snížení byrokratické zátěže jak členů ČF, tak jeho pracovníkům.

Při zavádění zmíněných novinek uvítáme jako vždy spolupráci s hnutím. Pokud máte zájem a chtěli byste se podílet na vylepšování a vývoji FISu kontaktujte Dominiku Steinbachovou na e-mailu steinbachova@ceskyflorbal.cz.

Obrázek