{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


KONEC PŘESTUPNÍHO OBDOBÍ JE POSUNUTÝ DO 15. ÚNORA

Obrázek ke článku
22. 12. 2020

Na základě usnesení z prosincového jednání Výkonného výboru ČF byl posunut konec přestupního období této netradiční florbalové sezony 2020/2021 o měsíc, konkrétně do 15. února. Matriční úsek se tímto snaží včas připomenout, že ten, kdo bude chtít v akutální sezoně ještě změnit dres, musí svoji žádost podat včas.

Konec přestupního období v sezoně 2020/2021 připadne na pondělí 15. února 2021 vyjma kategorií starších žáků anebo žákyň a mladších, kteří mají konec přestupního období ve středu 31. března 2021. Konec přestupního období se týká všech matričních žádostí měnících oddílovou příslušnost či jakkoliv upravujících start hráče v družstvu jiného oddílu. Konkrétně jde o podání žádostí o přestup, hostování, předčasné ukončení hostování, střídavé hostování, střídavý start a předčasné ukončení střídavého startu. V případě zaslání poštou bude rozhodující datum odeslání - vše týkající se dorostenců či dorostenek a starších kategorií je možné podat nebo zaslat do pondělí 15. února 2021.

Současně připomínáme, že o všech žádostech (přestupy, hostování, ukončení hostování, střídavé hostování, střídavý start, atd.), jejichž termín podání je do konce přestupního období, musí být rozhodnuto do 14 dnů od konce přestupního období a tedy musí být uhrazeny nejpozději do 1. března 2021. V případě, že žádost nebude k uvedenému datu zaplacena, tak bude automaticky označena za neprojednanou a příslušný matriční úkon se již neprovede.

Mezinárodní přestupy

Na mezinárodní scéně končí přestupní období v pátek 15. ledna 2020 s výjimkou, kterou stanovila IFF zde. V případě mezinárodního přestupu je nutné doručit IFF žádost o přestup do půlnoci středoevropského času. Žádosti je možné podat emailem formou skenu žádosti či faxem nebo poštou, ale dodány musí být do výše uvedeného termínu. Pozdě podané žádosti, byť kompletní, budou z důvodu pozdního podání automaticky zamítnuty.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se mezinárodních přestupů je možné se obrátit na IFF na emailové adrese transfer@floorball.sport.

Pokud chcete anebo budete řešit mezinárodní přestup podívejte se na stručný návod jak postupovat na našich stránkách.

Obrázek