{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


MATRIČNÍ ÚSEK UPOZORŇUJE NA TERMÍN PRO ZMĚNU NÁZVU ODDÍLU!

Obrázek ke článku
2. 5. 2020

Rádi bychom Vás upozornili, že v tomto období je možné žádat o změnu názvu oddílu. Žádost je možné podat až do 30.8. 2020. Uvnitř článku najdete návod, jak při snaze změnit název oddílu správně postupovat.

Změna názvu oddílu je taková změna, při níž se nový název jakkoli, byť i nepatrně odlišuje od názvu dřívějšího (např. FK místo SK či FBK místo FbK). Dále bychom rádi upozornili, že název oddílu se musí shodovat s názvem spolku nebo korporace, popřípadě obsahovat jejich rozhodující znaky názvu. Názvy oddílů a družstev řeší Organizační směrnice.

Zájemce musí podat formulář pro změnu názvu oddílu formou vyplněného formuláře Změna názvu oddílu, která musí být schválena Matriční komisí. Celou záležitost proto určitě nejdříve konzultujte s Matričním úsekem (775 339 324, 776 265 372, matrika@ceskyflorbal.cz) a pak teprve zašlete žádost k Matriční komisi a to i z důvodu, že případná změna názvu musí být doložena i změnou schválených stanov u příslušného rejstříkového soudu, které se vkládají přes FIS. 

A v neposlední řadě je nutné vyplnit znovu evidenční kartu oddílu. Pro připomenutí celková délka názvu oddílu nesmí přesáhnout délku 32 znaků.

Obrázek