{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


MLÁDEŽNICKÉ VÝBĚRY OD NADCHÁZEJÍCÍ SEZONY MĚNÍ FORMÁT

Obrázek ke článku
30. 6. 2020

Nová sezona přináší změnu v práci s talentovanou mládeží. Oproti minulému systému, kdy se hráči a hráčky setkávali na jednodenních trénincích v rámci svého regionu a vrcholem byl každoroční turnaj, nyní čeká vybrané florbalisty a florbalistky několik vícedenních kempů. „Cílem je dlouhodobá příprava talentovaných hráčů a hráček, jejich edukace v rámci komplexního rozvoje florbalu a také zefektivnění systému práce s výběry,“ vysvětluje změnu předsedkyně Komise vzdělávání a mládeže Renáta Typlová.

Nově se bude pracovat s chlapeckými týmy U14, U15, U16 a U17. U dívek budou vytvořeny dva týmy U15 a U17. V každé kategorii bude jeden tým na západě a jeden na východě. Celkem se jedná o 12 výběrů. Garantem projektu je Jiří Jakoubek, který má na Českém florbale na starosti talentovanou mládež. „Jde nám o rozvoj konkrétního hráče a jeho další vzdělávání, nikoliv o systém práce s výběry jako celky a jejich vzájemné regionální porovnávání. Důraz bude kladen na individuální hráčský rozvoj, a to nejen v oblasti herních dovedností, jako tomu bylo doposud, ale také v dalších odvětvích – kondice, stravování, mentální rozvoj a další,“ upřesňuje Jakoubek, trenér juniorských mistrů světa z roku 2019.

„Výběry nejsou uzavřenou záležitostí. Pokud hráč nebo hráčka nebude vybrána do týmů U14 nebo U15, ale až později, dostane doplněné veškeré informace za předešlé roky a zapojí se do dalšího procesu. Všechny informace budeme archivovat a budeme připraveni dovzdělat hráče a hráčky, kteří se zapojí později. Stejná situace platí i pro ty, kteří se do projektu zapojí v průběhu sezony," doplňuje Jakoubek s tím, že trenéři budou hráče monitorovat průběžně. 

V nadcházející sezoně se budou pro každou kategorii konat čtyři kempy, první v druhé půlce října, které budou probíhat od čtvrtečního večera do neděle. „Bereme ohled na minimalizaci zameškání školní docházky a dobré dojezdové možnosti. Kromě florbalových tréninků a vzdělávacích akcí pro hráče na daná témata budou připraveny speciální semináře jak pro kluby PP3 či z blízkosti konání akce, tak přednášky nejen pro místní rodiče, hráče a trenéry. Rádi bychom díky kempům více propojili teoretickou oblast vzdělávání s praxí a přispěli větší propojenosti mezi oddíly i Českým florbalem,“ doplňuje ředitel nesoutěžního úseku Jan Jirovský.

V regionech i nadále poběží projekt Letní olympiády dětí a mládeže pro širší spektrum krajských hráčů a hráček. Regiony budou moci také pro všechny starší a mladší žáky/žákyně pořádat dovednostní dny na vybrané témata, díky kterým bude docházet  k dalšímu rozvoji individuálních herních dovedností jednotlivých hráčů.

Mezi podněty na změnu také patří zintenzivnění dlouhodobého rozvoje vybraných hráčů a hráček, sjednocení přístupu k jejich rozvoji napříč republikou i tréninkovým procesem, spolupráce s těmi opravdu nejtalentovanějšími ve svých kategoriích nebo efektivnější využití současných finančních zdrojů pro práci s vybranými hráči a hráčkami. Součástí nového systému je také hlubší spolupráce s trenéry, jejichž počet se sníží ze 140 na přibližně čtvrtinu. Cílem nebude pouze práce na zkvalitnění práce s mládeží, ale také osobní rozvoj trenérů pro potřeby elitního florbalu v ČR. Zapojeni budou také trenéři z oddílů, kde se dané kempy budou konat.

​​

Obrázek