{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

NOVINKY V NASTAVENÍ SYSTÉMU TRENÉRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Obrázek ke článku
29. 8. 2019

Trenérské vzdělávání prošlo v uplynulých letech několika zásadními změnami. Tou asi nejvýznamnější bylo zavedení kreditového systému a systému aktivity trenérské licence. Systém i nadále prochází aktualizací, která se mu nevyhnula ani v letošním roce. Tou asi nejzásadnější změnou je změna prodlužování platnosti trenérské licence a nahrazení povinnosti praxe počtem nasbíraných kreditů.

Změna v systému prodlužování licencí

Dosud to fungovalo tak, že ve chvíli, kdy trenér dosáhl určitého počtu kreditů, měl automaticky prodlouženou licenci, a to dle její úrovně. Teoreticky tak bylo možné mít licenci opakovaně prodlouženou několikrát za sezónu. To se nyní změní.

„Po celou dobu platnosti licence, kdy trenér sbírá kredity, se mu jejich zisk počítá ve FISu. Licence C a D mají platnost tři roky, licence B a A o rok déle, tedy čtyři roky. Na konci platnosti licence pak systém automaticky vyhodnotí, zda má trenér nárok na prodloužení, či nikoli. K prodloužení licence D je potřeba 10 kreditů, licence C 12 kreditů, licence B 15 kreditů a licence A 20 kreditů. Na základě toho pak FIS zareaguje,“ vysvětloval hlavní metodik Českého florbalu Marek Chlumský.

Příklad: Pokud trenér bude potřebovat k prodloužení platnosti své licence 15 kreditů, nebude záležet na tom, zda jich má za čtyři roky platnosti licence nasbíráno přesně 15, nebo 80. Licence se mu prodlouží k poslednímu dni platnosti a všechny přebytečné kredity se vynulují. Trenér pak začíná sbírat kredity od znovu. Informace o počtu kreditů je uvedena v profilu každého trenéra ve FISu.

Změna prostupnosti mezi licencemi

Systém čtyř trenérských licencí zůstává stejný. Změní se však prostupnost mezi jednotlivými úrovněmi. „Zjednodušeně řečeno nechceme, abychom vychovávali trenérské „rychlokvašky“, které se během dvou let mohou teoreticky dostat až na Superligovou úroveň, čili licenci B,“ objasňoval hlavní metodik.

V praxi to znamená, že se trenér musí vzdělávat průběžně, aby se mohl přihlásit na další stupeň licence. Začít musí D licencí. Aby se mohl přihlásit na školení vyšší úrovně, potřebuje získat 5 kreditů. Jinak ho systém FIS do přihlášení nepustí. Z „céčka“ na licenci B je potřeba 20 kreditů, z B na A pak 40 kreditů. Informace o nutnosti zisku kreditů mezi jednotlivými licencemi, byla v trenérské směrnici uvedena již dva roky. Novinkou je nyní pouze její uvedení do praxe.

Vypisované semináře

Zástupci klubů i trenéři se často ptají na možnost vypsání seminářů. „Máme vybranou konkrétní problematiku, na kterou se zaměříme napříč všemi regiony v tomto a následujících letech. Konkrétně jde
o herní role, kompenzační cviky a fyzickou kondici. O případných seminářích na míru realizovaných přímo
v oddílu se mohou kluby pobavit se svými metodiky, kteří je připraví přesně dle potřeb oddílu. Zde primárně budeme spolupracovat s oddíly zapojenými v komplexním programu PP3, ale pokusíme se vyhovět
​i ostatním“ dodal Chlumský.

Nic se naopak nezmění na faktu, že trenéři s aktivní licencí mají semináře zdarma.

​​

Obrázek