{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

NOVÝ KOMPLEXNÍ PROGRAM PODPORY BUDE PRACOVAT AŽ SE 160 ODDÍLY

Obrázek ke článku
2. 5. 2019

Pomoc se zkvalitňováním zázemí klubů je pro Český florbal dlouhodobě prioritou. Před několika lety proto spustil vlastní Programy podpory zaměřené na posílení personálního zabezpečení klubu, jeho řízení a rozvoj. Díky tomu vznikly programy pro šéftrenéry, sekretáře, trenérské vzdělávání, komunikační pracovníky nebo manažery. Na úspěšné, ale samostatně stojící programy od příští sezony naváže program komplexní, který dokáže pojmout až 160 klubů ročně, více než polovinu z nich ve velmi intenzivní podobě. O cílech, struktuře i výhodách nového programu v rozhovoru mluví ředitel nesoutěžního úseku Jan Jirovský.

Proč se Český florbal rozhodl pro změnu současných programů podpory?
Důvodů je několik. Ten nejdůležitější je, že jsme chtěli klubům zajistit možnost komplexního vzdělávání a rozvoje, tedy takového, kdy spolu organizační, sportovní a komunikační složky vzájemně spolupracují a společně dosahují vytyčených cílů oddílů. V minulosti jsme díky tomu, že programy byly oddělené, spíše řešili jednotlivé složky bez nutného provázání celého klubu. Zároveň chyběla důkladnější analýza, která by nám pomohla odhalit všechna slabá a silná místa. Původní programy dokázaly rozvíjet více jednotlivce na daných pozicích, teď chceme rozvíjet klub jako celek. Přínos to i tak určitě mělo a teď věřím, že bude ještě větší.

V jakém okamžiku je pro klub vhodné se do tohoto programu zapojit?
Ideální je samozřejmě hned na začátku, kdy se klub začíná rozvíjet. V tu chvíli má možnost společně s námi nastavit vše ve svém fungování co nejlépe. Když se s nějakým přebudováním začne příliš pozdě a vše už stojí na vratkých základech, pak je proces rozvoje ohromně náročný a stojí neuvěřitelné množství energie i finančních prostředků.

Znamená to, že program je určen jen pro „začátečníky“?
Určitě ne! Program je postaven na třech základních pilířích fungování klubu. Základem je formální organizace, kterou řeší např. sekretář klubu. Čím větší ambice pak oddíl má, tím více je potřeba vše nejen dobře organizačně zajistit, ale ke slovu se dostává i sportovní stránka věci, návaznost jednotlivých kategorií a rozvoj. V tu chvíli přichází na řadu pozice šéftrenéra či sportovního manažera. Následujícím krokem je komunikace, a to ať vůči vlastním fanouškům a členům, tak i na úrovni města, kraje, partnerů a sponzorů atd. Program tyto pilíře kopíruje a je také tříúrovňový.

Kolik klubů bude do programu ročně zapojeno a jak vysoká je výše plánované podpory?
Do individuálního programu se může zapojit až šest oddílů z každého kraje, tj. celkem ve 14 krajích 84 klubů. Cílem je vytvořit páteřní síť silných oddílů napříč celou ČR.

Minimální výše podpory bude 120 tisíc. Ta bude pro ty, kteří mají jednoho organizačního pracovníka na plný úvazek např. sekretáře klubu. Částku 240 tisíc dostanou vybrané kluby, kde funguje na plný úvazek sekretář a sportovní manažer či šéftrenér. Na nejvyšší podporu až 300 tisíc dosáhnou ty kluby, kde je na plný úvazek ještě komunikační pracovník. Dalších extra 50 tisíc korun mohou získat kluby, které mají druhého organizačního pracovníka na plný úvazek a zároveň mají kompletní strukturu družstev v kategoriích žen i mužů.

Další desítky menších oddílů budou čerpat podporu z regionů ve výši 20 až 30 tisíc korun.

Jak bude probíhat výběr klubů do programu?
Kluby, které splní vypsané podmínky, se budou moci přihlásit. Následně bude probíhat vyhodnocení zaslaných žádostí i dotazníků a osobní pohovory s uchazeči z řad oddílů.

O vstupu do programu bude rozhodovat několik aspektů. Těmi nejzásadnějšími budou, na jakém stupni rozvoje se klub aktuálně nachází a jaké má ambice se i nadále rozvíjet, a zároveň kvalita a odbornost lidí pro jednotlivé pozice. Důležitá bude i určitá míra otevřenosti a ochota sdílet, která je klíčová pro vzájemnou spolupráci mezi kluby v rámci celého programu.

Co konkrétně bude obsahem programu?
S každým oddílem budeme pracovat individuálně na základě analýzy, tak aby se rozvíjel v konkrétní oblasti, kde aktuálně potřebuje a pro něj tím nejvhodnějším způsobem. Ideálně rovnoměrně, aby žádná z klíčových oblastí, které si předem definujeme, nezaostávala a žádná nebyla příliš rozvinutá na úkor nějaké jiné, protože vše spolu určitým způsobem souvisí. Například má-li klub 1 000 fanoušku na Facebooku, ale na jeho utkání nikdo nechodí, je zjevné, že některé kroky přeskočil a je potřeba se na ně zaměřit.

Zároveň vstup do programu bude znamenat možnost spolupráce napříč kluby z celé ČR. Díky naší hloubkové znalosti budeme schopni propojit kluby, které mají například zhruba stejnou výchozí pozici v určité oblasti a na setkání s nimi poslat zástupce oddílu, který je v ní hodně dál. Ten jim nejen řekne, jak to u nich aktuálně funguje, ale také, co všechno bylo třeba udělat, aby se na tuto pozici dostal.

Na kolik let bude program vypsán?
Nové nastavení programu podpory bychom rádi udrželi minimálně tři roky. Pro kluby bude program vypisován každoročně, což nahrává intenzitě rozvoje. Je to příležitost, jak něco vybudovat či posunout, ale je potřeba pracovat poměrně intenzivně. Po roce přichází vyhodnocení a možnost přihlásit se znovu. Je zřejmé, že za rok se nestane úplně vše, ale jasně se ukáže, kdo má záměr pracovat, rozvíjet se, aktivně sdílet svoje know-how a kdo případně ne.

Závěrem si dovolím doplnit ještě můj jeden soukromý a poměrně ambiciózní cíl tohoto programu – snaha o kultivaci florbalového prostředí. Aby se díky osobnímu setkávání zástupci oddílů více poznali a naučili se vnímat a chápat problémy těch velkých i malých. A aby se spolu naučili žít v co největší symbióze. První dva roky fungování původního programu ukazují, že to rozhodně možné je.

​​

Obrázek