{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


NOVÝ VÝKONNÝ VÝBOR ZVOLIL PŘEDSEDY ODBORNÝCH KOMISÍ

Obrázek ke článku
6. 8. 2019

Nově zvolený Výkonný výbor již během léta řešil strategii rozvoje priorit florbalu pro následující tříleté období. I díky výrazně změněnému složení VV po červnové Valné hromadě byly logicky provedeny i změny ve vedení jednotlivých komisí. Částečně byla upravena také struktura tak, aby lépe odpovídala potřebám rozvoje florbalu.

Jednotlivé komise již také znají své předsedy, kteří nyní navrhnou na srpnovém jednání VV jejich personální složení na nové volební období.

Odborné komise Českého florbalu 2019 – 2022

Komise Ekonomiky a Infrastruktury (KEI)

Předseda: Daniel Novák

Hlavním posláním KEI je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast nakládání s finančními prostředky a navrhovat patřičná opatření týkající se ekonomiky. Současně navrhuje projekty a opatření sloužící k rozvoji infrastruktury v rámci českého florbalu.

Komise Elitního florbalu a Medializace (KEFAM)

Předseda: Martin Musil

Hlavním posláním KEFAM je v rámci svých kompetencí hledat cesty k neustálému zkvalitňování elitního florbalu, činit patřičná opatření týkající se elitního českého florbalu, případně je navrhovat VV, popřípadě příslušným odborným komisím. Současně sledovat podobu mediální prezentace florbalu a navrhovat příslušná opatření.

Komise Regionů a Rozvoje oddílů (KRO)

Předseda: Petr Musil

Hlavním posláním KRO je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast regionálních složek českého florbalu a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti regionů a regionálních VV, dále řídit systém podpory a vzdělávání oddílů v jednotlivých úrovních za účelem maximální podpory jejich rozvoje a celkově navrhovat patřičná opatření týkající se rozvoje českého florbalu.

Komise Reprezentace a Mezinárodního rozvoje (KRM)

Předseda: Václav Culka

Hlavním posláním KRM je v rámci svých kompetencí řídit oblast reprezentace a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti reprezentace. Současně podporovat mezinárodní rozvoj a navrhovat projekty sloužící ke spolupráci s ostatními federacemi.

Komise Rozhodčích a Delegátů (KRD)

Předseda: Jan Maceček

Hlavním posláním KRD je v rámci svých kompetencí řídit oblast rozhodčích a delegátů a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti rozhodčích a delegátů a dalších oblastí českého florbalu.

Komise Soutěží a Ženského florbalu (KSŽ)

Předseda: Michal Peterka

Hlavním posláním KSŽ je v rámci svých kompetencí řídit a rozvíjet soutěžní oblast v rozsahu celostátních soutěží, metodicky vést jiné orgány při řízení nižších soutěží a navrhovat vhodná opatření týkající se těchto i dalších oblastí českého florbalu. Současně KSŽ navrhuje patřičná opatření týkající se dalšího rozvoje ženského florbalu.

Komise Vzdělávání a Mládeže (KVM)

Předsedkyně: Renáta Typlová

Hlavním posláním KVM je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast vzdělávání (zejména trenérského), kompletní strukturu práce s mládeží, metodické nastavení mládežnických soutěží a zpracovávání metodických materiálů.

Legislativní komise (LEGK)

Předseda: Petr Galasovský

Hlavním posláním LEGK je v rámci svých kompetencí vývoj a návrhy příslušných opatření v oblasti legislativních předpisů a směrnic Českého florbalu.

Obrázek