{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


OD 1. ČERVENCE PLATÍ AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA FLORBALU

Obrázek ke článku
18. 5. 2018

Po dalším čtyřletém cyklu startuje od prvního červencového dne aktualizovaná edice pravidel florbalu od Mezinárodní florbalové federace (IFF), kterými se řídí florbalové zápasy po celém světě. Změny znění, výkladu či úplného zrušení se dočkalo téměř pět desítek pravidel, zde je přehled nejzásadnějších změn.

IFF vedle samotných pravidel doporučila všem národním federacím, aby nejpozději do roku 2022, tj. do vydání další edice pravidel, zavedly povinnost používání ochranných brýlí pro hráče mladší 17 let a doporučení pro hráče do 19 let. „Použití ochranných brýlí Český florbal doporučuje již řadu let všem hráčům, povinnost pro hráče předjuniorského věku plánujeme zavést dle požadavků IFF,“ říká ředitel soutěžního úseku Zdeněk Mlčoušek.

Výpis změn je řazen dle struktury pravidel, nikoliv dle významu změny.

Hrací plocha

První kapitola Pravidel florbalu, která se věnuje hrací ploše, představila jedinou změnu ve výkladu pravidla 105/1. Vedle již zažitého vyznačení prostoru pro střídání bude nyní povinné stejným způsobem na mantinelech vyznačit i prostor trestných lavic. Ten na obou polovinách hřiště startuje 1 m od středové čáry a jeho délka je 2 m.

Výstroj

Do pravidel byl nově zaveden výklad pravidla 405/1 řešící barevnost funkčního či kompresního oblečení, jehož používání se v průběhu let rozšířilo mezi značné procento florbalistů. To musí mít shodnou barvu s převládající barvou trika či trenýrek s výjimkou nohou, kde může být použito i oblečení černé barvy. Toto pravidlo mohou upravovat předpisy soutěží, české předpisy budou nadále benevolentnější, než toto pravidlo. I nadále nejsou hráčům v poli dovoleny dlouhé funkční kalhoty.

Nově bylo upřesněno právo kapitána na kontrolu výstroje, který může dle pravidla 410/2 požádat rozhodčí o kontrolu zahnutí čepele, kombinace hole a čepele a certifikace florbalky a nově i o kontrolu značky na mřížce obličejové masky.

Standardní situace

Ke vhazování nově může vést podle výkladu pravidla 503/6 i situace, kdy zlomená florbalka způsobí nebezpečnou situaci či přímo ovlivní hru.

Nad úrovní kolen podle aktualizace pravidla 507/4 nesmíte hrát ani spodní částí nohy, tedy od kolene k chodidlu. Za úroveň kolen se nadále pokládá úroveň kolen při vzpřímeném postoji.

Došlo k zpřesnění výkladu pravidla o hře ve výskoku, které nadále umožňuje hrát florbalkou pod úrovní kolen i v případě, kdy se nedotýká žádnou částí těla hrací plochy.


Pokud by Aleš Zálesný v letu florbalkou odehrál míček, je vše v pořádku. foto: Ondřej Klíma

K volnému úderu nově podle výkladu pravidla 507/16 povede i situace, kdy kterýkoliv hráč zdržuje provedení vhazování, nejen tedy hráč přímo se účastnící vhazování.

Zcela nová jsou pravidla 507/21 a 507/22. První jmenované nařizuje po předchozím upozornění od rozhodčího ztrátu míčku družstva, které systematicky zdržuje hru, například pasivní hrou za vlastní brankou; volný úder pro soupeře bude nařízen v rohu. Druhé pak nařizuje volný úder, pokud hráč v poli hraje hlavou, čímž došlo ke zmírnění následků tohoto přestupku z dvouminutového vyloučení.

Trestná střílení

Nejvýznamnější změny přináší nová edice pravidel v trestných stříleních. Pravidlo 508 nyní již nebude nařizovat dvouminutový trest ve spojení s trestným střílením.

Nově pokud bude spáchán přestupek během odloženého trestného střílení hráčem provinivšího se družstva, dojde k nejen k nařízení trestného střílení, ale navíc faulující hráč obdrží dvouminutový trest za opakované přestupky.

Díky nové definici pohybu hráče při trestném střílení v pravidle 508/4, bude pravděpodobně snazší ho proměnit. Hráč ani míček se nesmí současně zcela zastavit v pohybu směrem k soupeřově brance či se dát do pohybu směrem od ní. Tento nový výklad pravidla tak umožňuje pohyb míčku směrem od branky v případě, kdy se současně tělo hráče pohybuje směrem k ní, a zjednodušuje tak posuzování trestných střílení například při provedení tzv. zorro trikem.

Pokud je ve prospěch vašeho týmu nařízeno trestné střílení, ale spoluhráči či členové realizačního týmu na střídačce se během jeho provádění dopustí přestupku, je toto trestné střílení posouzeno jako nesprávně provedené a tedy zrušeno.

Tresty

Vyloučení do konce utkání 2 (ČK 2) nově bude čekat hráče či členy realizačního týmu, kteří v prostoru pro střídání úmyslně kopnou do mantinelu a ovlivní tak hru, například tímto způsobem změní směr pohybu míčku.

Pravidla jsou ke stažení ve formátu pdf: Pravidla florbalu 2018

Stručný výtah změn pravidel naleznete zde.

Souhrn změněných pravidel je ke stažení ve formátu pdf: Výpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2018

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na e-mail pravidla@ceskyflorbal.cz.

Obrázek