{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


POPRVÉ ZASEDL NOVÝ VÝKONNÝ VÝBOR, ŘEŠIL I SUPERFINÁLE

Obrázek ke článku
22. 6. 2021

V úterý 22. června se dle plánu sešel na své ustanovující jednání nový Výkonný výbor Českého florbalu. Novým viceprezidentem se stal Petr Musil, současně byly rozděleny i kompetence některých členů pro strategické vedení jednotlivých oblastí florbalu. Výkonný výbor řešil také proběhlé Superfinále florbalu či aktuální stav přihlášek do soutěží.

Standardní proces po nástupu nového vedení byl spojen i se jmenováním nového viceprezidenta a rozdělením jednotlivých kompetencí. Pro následující tříleté období tak budou mít někteří členové výkonného výboru na starosti strategický rozvoj následujících oblastí:   

Václav Culka – Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje (KRM)  

Jiří Dufek – Komise soutěží (KS)  

Petr Galasovský – Komise rozhodčích a delegátů (KRD)  

Martin Musil – Komise žen (KŽ)  

Petr Musil – Komise regionů a rozvoje oddílů (KRO)  

Daniel Novák – Komise ekonomiky a infrastruktury (KEI)  

Tomáš Pacák – Komise elitního florbalu a medializace (KEFAM)   

Renáta Typlová – Komise vzdělávání a mládeže (KVM)  


„S kolegy z výkonného výboru jsme se v rozdělení kompetencí pro vedení jednotlivých oblastí téměř jednomyslně shodli. Nyní je naším úkolem pokračovat v rozvojovém plánu florbalu, přičemž důraz chceme klást především na mezinárodní rozvoj a infrastrukturu, pokračování podpory rozvoje oddílů, rozvoj ženského florbalu, podporu florbalově slabších regionů nebo práci s talentovanou mládeží,” shrnuje prezident Českého florbalu Daniel Novák intenzivní jednání uplynulých dnů.  

Výkonný výbor (VV) se na svém jednání zabýval vyhodnocením stavu přihlášek do sezony 2021/2022. Celkový počet družstev zůstal velmi vysoký oproti pesimistickému výhledu a do soutěží se v červnovém termínu přihlásilo celkem 2 437 družstev. Pokles je tam oproti minulé sezony v řádu jednotek nízkých procent s tím, že na podzim plánují některé kluby dle zájmu ještě dohlásit nová družstva, což by mohlo vést až k dorovnání stavu před současnou sezonou.   

Zabýval se rovněž dalšími kroky v přípravě následující sezony včetně nastavení opatření pro případ, že by epidemiologická situace nadále zasahovala do standardního průběhu florbalové sezony. VV se bude tomuto tématu nadále věnovat, aby následující sezona mohla proběhnout v celém svém plánovaném rozsahu. 


Výkonný výbor kromě uvedeného nastavení řešil i aktuální témata. Jako každý rok se zabýval také vyhodnocením proběhlého superfinále. Členové VV pozitivně hodnotili zejména úspěšné dohrání náročné sezony a samotný fakt, že se podařilo dojít bez jediné kontumace až k superfinále a po dvou letech tak korunovat mistry domácích elitních soutěží.

Diskutovalo se také nastavení ochranných zón včetně jejich délky, které byly zavedeny na přání klubů a z důvodu prevence časově roztáhly letošní nadstavbovou část. Výkonný výbor kvitoval kvalitní organizaci akce za měnících se podmínek, kde se podařilo uspořádat finálová utkání včetně diváků všech zúčastněných týmů.

Členové VV se zabývali také sportovním průběhem obou utkání. Diskuse se vedla jak k výkonu týmů, tak i k rozhodování utkání, kde se bohužel dopustili rozhodčí několika chyb. Nově vzniklá komise bude nyní konkrétně hodnotit jak samotný výkon rozhodčích v obou utkáních, tak se bude i zabývat eliminací chyb či možnostmi využití videa pro budoucí sezonu. 

„Budeme se nyní soustředit na vyhodnocení konce sezony a společně řešit i konkrétní možnosti úpravy práce s videem v těch nejexponovanějších zápasech, abychom dokázali zajistit co nejférovější podmínky pro zápasy jako superfinále. Určitě pro nás bude i důležitá zpětná vazba od rozhodčích, kteří mohou také pomoci s praktickým nastavením,“ okomentoval další kroky nový předseda Komise rozhodčích a delegátů Petr Galasovský. 

Členové VV diskutovali celkový koncept superfinále včetně jeho vývoje v čase a rozhodli se zveřejnit základní otázky a odpovědi k celému projektu, aby tak i pro veřejnost znovu zrekapitulovali základní informace k projektu superfinále. Současně tento projekt bude v plánu prodiskutovat i na fóru prezidentů oddílů včetně diskuse o plnění vytyčených cílů.  

„Letošní superfinále bylo velmi netradiční prostředím i vším, co aktuální sezonu provázelo. Jsem rád, že se povedlo sezonu dovést do konce tak, že se rozhodlo na hřišti a ne od zeleného stolu jako v jiných sportech. Bohužel bylo superfinále ovlivněno chybami při rozhodování utkání, což je sportovně škoda a budeme se tím dále zabývat. Na druhou stranu jednostranná mediální kampaň vůči celému projektu superfinále či dokonce extrémně negativní útoky na rozhodčí nejsou stylem jednání, které si ve florbalovém prostředí představuji, a se zástupci Vítkovic mám v plánu na toto téma hovořit,“ shrnuje dění uplynulých dnů prezident Daniel Novák.

„S kolegy jsme samozřejmě velmi podrobně celou akci i navazující reakce probírali. Téma budeme chtít diskutovat se všemi prezidenty superligových a extraligových oddílů. Nyní jsme se rozhodli zveřejnit širší pohled na projekt superfinále a k čemu slouží pro celý sport, než jak bylo zatím prezentováno v médiích či některými kluby. Očekávám pokračování diskuse i jako součást agendy nově vzniklých odborných komisí,“ uzavírá Novák.  

Základní otázky a odpovědi k nastavení projektu Superfinále florbalu ►ZDE. 


Vzhledem k proběhlým událostem Český florbal přináší i vyjádření dvojice rozhodčích mužského SFF, Tomášem a Kamilem Sojkou:

Tuto chvíli bychom rádi využili znovu především pro to, abychom se omluvili široké florbalové veřejnosti, trenérům a také přímým i nepřímým aktérům florbalu za naše chyby při rozhodování Superfinále florbalu 2021. Naše chyby v tomto zápase měly bohužel velký vliv na průběh utkání. To nás bude mrzet a poneseme si to s sebou ještě velmi dlouho. Přestože je superfinále minulostí, kterou nejde vrátit, chtěli bychom se omluvit, jako jsme se omluvili s ohledem na náš výkon samotným hráčům bezprostředně po zápase, když jsme opouštěli halu. Chyby jsme udělali my, rozhodčí, a neseme za ně plnou zodpovědnost.    

O to podstatnější bude nyní pro nás osobně pomoci zasadit se o to, aby se toto již nemohlo nikdy opakovat. Ten, kdo nás za 20 let našeho působení ve florbale zná osobně i z prostředí florbalu detailněji, věříme, že pochopí, že jsme tak neučinili záměrně pod tlakem kohokoliv, nebo pod tlakem průběhu zápasu. Ač pozdě, uvědomujeme si nyní intenzivněji, že je potřeba nastartovat potřebný dialog a nejen vysvětlovat více florbalové veřejnosti smysl pravidel (např. postavení hráče v brankovišti), ale také zasadit se více o to, aby mohla hra více plynout fair play (mít možnost vrátit se k posouzení situace, která měla podstatný vliv na průběh utkání). Eliminace chyb rozhodčích (o ty jde zde především) v jediném zápase o titul mistra ČR je podle našeho názoru možná bez ohledu na chyby rozhodčích, které se stále stávat mohou (jsme jen lidé a neděláme je záměrně) v tom, že budeme jako rozhodčí mít možnost využít videorozhodčího ve více specifických situacích a budeme moci tato rozhodnutí dát najevo jasněji všem zúčastněným tak, aby byla pochopena a nebylo sporu o fair play. 

​​

Obrázek