{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

PRÁCE METODIKŮ UŽ PĚT LET PŘISPÍVÁ K ROZVOJI SPORTOVNÍ VÝKONNOSTI

Obrázek ke článku
10. 5. 2019

V roce 2014 vytvořil Český florbal koncept čtyřstupňového modelu vzdělávání. Výuku základního jednodenního kurzu licence D a třídenního kurzu licence C od začátku zajišťují regionální metodici, kteří mají zároveň na starost práci s talentovanou mládeží. V začátcích byli metodici pouze čtyři a dělili se o celé území ČR. Zájem a potřeba rozvíjet sportovní výkonnost ale postupně vzrostla natolik, že od sezóny 2018/2019 disponuje každý region svým vlastním odborníkem pro oblast talentů a vzdělávání. V ní společně zorganizovali 188 seminářů, 53 školení a 42 návštěv v rámci Tour de Club.

„Za nejdůležitější v aktuální nabídce vzdělávání považuji, že jsme pro zájemce co nejvíce flexibilní, sledujeme a nabízíme nejnovější trendy, můžeme si být jisti kvalitou obsahu i formy a zároveň se podílíme na rozvoji florbalu tím směrem, který nám připadá smysluplný –  tedy, že florbal bude mít zdravou sportující mládež s dobrými základy,“ říká Renáta Typlová, předsedkyně komise vzdělávání a talentované mládeže a dodává: „Jsme moc rádi, že se nám podařilo tým metodiků, kterému šéfuje Marek Chlumský, posílit tak, že máme každý region pokryt jedním člověkem. Díky tomu může být servis, který klubům poskytujeme, ještě kvalitnější a rozsáhlejší než dříve.“

Za dobu fungování regionálních metodiků se jejich role vůči klubům postupně ustálila a nyní jsou pro ně důležitými partnery a rádci v oblasti vzdělávání, kteří disponují teoretickými znalostmi i praktickými schopnostmi. „Kluby si za posledních pár let zvykly, že šířka nabídky je velká, a jsou samy aktivní a o vzdělávání se zajímají,“ popisuje aktuální situaci Typlová a pokračuje: „Největší výhodou je, že díky regionálním metodikům, kteří se florbalu věnují na plný úvazek, jsme většině schopni pomoci s konkrétními požadavky a problémy. Dokážeme tak například zorganizovat školení na míru třeba i přímo v místě, kde má oddíl zázemí, pouze pro jeho vlastní trenéry. Toho si kluby velmi cení.“

Pro Typlovou je osobně největší závazek dostat nejlepší trenéry k těm nejmenším, protože tam, jak říká, se vytváří veškerý základ! Na mysli má nejen individuální dovednosti, ale i obecný vztah ke sportu, který je z jejího hlediska klíčový. „Tím, jakou důležitost přikládáme a kolik energie investujeme do zajištění kvalitního vzdělávání, podporujeme rozvoj trenérů všech úrovní a kategorií. Naše komise má sice v názvu talentovanou mládež, ale já to vnímám tak, že se vším, co děláme, zasazujeme o růst všech mladých florbalistů, a považuji to za správné.“

Obrázek