{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

PŘÍTOMNOST FLORBALOVÝCH OSOBNOSTÍ DĚTEM PROSPĚLA, SHODLI SE ZÁSTUPCI ORLICKA-TŘEBOVSKA

Obrázek ke článku
30. 4. 2018

Orlicko-Třebovsko je region sdružující obce ze Svitavska a Orlickoústecka. Spadá mezi ně také Česká Třebová. Právě odtud pochází stejnojmenný klub, který hrdě reprezentuje celou tuto východočeskou oblast. Také sem zavítal seriál Tour de Club. A samozřejmě ani v tomto případě nechybí ohlasy aktérů.

V rámci objektivity názorů a snahy o vyváženost jsou vždy zpovídaní minimálně dva kluboví zástupci. Nejinak tomu je v případě Orlicka-Třebovska. Organizátorskou roli obstaral Josef Ludvíček, názor rodičů pak přidal Richard Dušek.

Je pochopitelně třeba začít u toho nejpovolanějšího. Zajímalo nás, co motivovalo Orlicko-Třebovsko k podání přihlášky do Tour. „Poprvé jsme probírali tuto akci na klubovém výboru již před rokem. Nebyli jsme však v prvním kole vybráni. Následně jsem slyšel kladné ohlasy během doškolovacího semináře trenérů a pokusil se tuto akci získat znovu letos. Vyšlo to,“ vysvětloval organizátor Ludvíček.

Následně popisoval své pohnutky mysli při konečném rozhodování. „Vnímám zde dvě roviny. Jednoznačně zde sehrál roli nikdy nekončící proces zlepšování trenérské činnosti. V tomto konkrétním případě byla velkou výhodou přítomnost Marka Chlumského, kterého jsem znal z jiných seminářů. Takže jsem chtěl určitě i pro ostatní trenéry ukázku tréninku s větším počtem dětí a s určitou dynamikou. Druhým bodem byla motivace dětí. A to v podobě přiblížení nejvyšší florbalové soutěže a vytváření vzorů. Když mají děti vzory, samy pak chtějí něčeho dosáhnout,“ objasňoval, co nakonec rozhodlo o dvojím přihlášení Orlicka-Třebovska. Vyšlo totiž až to druhé.

Pak už přišla řeč konkrétně na samotný trénink.

„Přijeli k nám Marek Chlumský a Miloš Tyl. A jak trénink probíhal? Nejprve proběhlo setkání všech trenérů. Došlo na vysvětlení cílů, použité formy a rozdělení činností. Následně byl trénink veden převážně herní formou. Jednotlivá cvičení a hry byly seskupeny tak, že se děti stále zapojovaly a plně využily celý čas k pohybu. Zajímavostí z mého pohledu bylo pravidelné zařazování hry na malém hřišti, a to již od začátku tréninku. Pokaždé při klesající intenzitě byla zařazena opět nějaká motivační hra,“ ve stručnosti popsal tréninkový průběh organizátor celé akce.

Nešlo se tedy nezeptat na souhrnný názor muže, díky němuž se akce mohla uskutečnit.  

„Celkový ohlas, pokud vím, byl určitě kladný. Děti byly nadšené, spokojené, unavené. Slyšeli jsme, že takové tréninky chtějí častěji. Přítomnost nového trenéra a osobnosti jim také dodávala sílu a chuť hrát naplno. No a rodiče? Tam je odpověď ve spokojenosti jejich dětí.  Trenéři po  skončení akce mezi sebou diskutovali o jednotlivých fázích tréninku. Vzájemně si vysvětlovali a porovnávali své zkušenosti. To dokazuje, že tato akce měla smysl. Všichni se shodli, že to bylo podnětné a budou své tréninky dále rozvíjet a vylepšovat,“ pochvaloval si Ludvíček.

Následně předal slovo zástupci rodičů Richardu Duškovi. Ten celé povídání zakončil svými slovy.

„Za mě, a myslím, že hovořím i za více rodičů, jsem byl velmi spokojený. Tato akce se mi líbila, trénink byl velice svižný. Byly na něm předvedeny nové prvky, které naši trenéři zakomponovali do svých dalších tréninků. Bylo vidět, že i děti byly spokojené. A jak píše pan Ludvíček, i docela unavené. Velmi kladně hodnotím i přítomnost dvou známých florbalových osobností, ke kterým kluci vzhlíželi a snažili se je při hrách porazit, nebo si s nimi zasoutěžit,“ nadšeně komentoval.

Na závěr přidal také doporučení pro ostatní. „Myslím si, že takovéto akce by měly pokračovat. A mohly by být i častěji. Jsem rád, že naši trenéři toto uspořádali. Je vidět, že dávají do tréninků mnoho úsilí a dětem se skvěle věnují,“ završil přátelské povídání zástupce rodičů.

Obrázek