{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

PROBĚHLA TRADIČNÍ VALNÁ HROMADA. VV PŘIVÍTAL DVA NOVÉ ČLENY

Obrázek ke článku
5. 6. 2022

Před vstupem do třicáté sezony proběhla v Brně 24. valná hromada Českého florbalu (VH). Novými členy výkonného výboru se stali Lukáš Dolejš a Jan Kovář. Zároveň byli zvoleni předsedové disciplinární komise (DK), arbitrážní komise (AK) a předseda a členové odvolací a revizní komisi (ORK).  

Valné hromadě předcházelo páteční zasedání výkonného výboru a v sobotu proběhlo setkání zástupců florbalových regionů s vedením Českého florbalu. Diskutovala se témata finanční situace ve florbale včetně projekce vývoje do dalších let, hodnocení a přístup k regionálním rozvojovým plánům, komplexní program podpory oddílů, kempy talentované mládeže či témata v oblasti rozhodčích. Současně proběhly workshopy v oblastech ekonomiky, rozhodčích, soutěží, komunikace a mládeže.  

Během nedělního dne projednala valná hromada činnost v uplynulé sezoně, kterou se po dvou koronavirem ovlivněných ročnících povedlo odehrát v celém rozsahu. Výkonný výbor a následně také valná hromada se zabývaly finanční situací Českého florbalu a možnými dopady problematiky financování ve sportovním prostředí.  

VH se zároveň schválila také dílčí úpravu stanov týkající se odstoupení nadpoloviční většiny členů VV tak, aby byla zachována co největší kontinuita VV jako celku a nedocházelo tak k rozdělení funkčních období jednotlivých členů VV. Zároveň byl schválen rozpočet na rok 2022 a stejně tak byla projednána aktualizace rozvojového plánu na roky 2022 až 2032.

Součástí VH byla také volba do dílčích orgánů Českého florbalu. Své posty obhájili předseda DK Tomáš Březina a předseda AK Martin Řezník, kteří neměli protikandidáty. Předsedou Odvolací a revizní komise zůstane nadále Tomáš Kafka. Členem ORK se stal nově Adam Wollný, svůj post uhájil Petr Zvěřina. Všichni zvolení předsedové i členové výše uvedených komisí mají funkční období na následující dva roky. 

Zvolení členové VV: 

Lukáš Dolejš, Partnerský výkonný výbor Kraje Vysočina a Jihočeský kraj 

Jan Kovář, Partnerský výkonný výbor Libereckého a Ústeckého kraje 

Složení ORK: 

Předseda: Tomáš Kafka 

Členové: Adam Wollný, Petr Zvěřina

Předseda DK: 

Tomáš Březina 

Předseda AK: 

Martin Řezník 


Obrázek