{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


ROZHODNUTÍ REGIONÁLNÍHO VÝKONNÉHO VÝBORU K PRŮBĚHU REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ

Obrázek ke článku
10. 3. 2020

VV JMaZL kraje v souvislosti s mimořádnými opatřeními k 10.3.2020 přijal následující opatření v soutěžích řízených regionální LK.

Soutěže přípravky, elévů, mladších žáků a mladších žákyň – turnaje jsou do odvolání rozhodnutím regionálního VV a LK plošně zrušeny bez náhrady.

Soutěže starších žáků a starších žákyň budou v tuto chvíli rozhodnutím regionálního VV a LK do odvolání dočasně pozastaveny, protože při jejich uspořádání není možné zajistit naplnění mimořádného opatření.

Regionální soutěže dorostenců ajuniorů, mužů, žen a veteránů – v tuto chvíli budou soutěže pokračovat, v souladu s platným mimořádným opatřením. Turnaje, které lze v souladu s mimořádným opatřením odehrát, budou odehrány. Turnaje, které nebude možné odehrát v souladu s mimořádným opatřením, či z důvodu nedostupnosti haly či, budou odloženy. V souladu s příslušnými předpisy je možné, aby pořadatelé využili jiné dostupné haly, a to po schválení řídícím orgánem soutěže. Pořadatelé turnajů na místě odpovídají za naplnění mimořádného opatření.

Kontakty:

Pro pořádající oddíly a hrající družstva:

Pro rozhodčí a delegáty:

Další články

Žádné články k zobrazení

Obrázek