{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

ŠÉF ROZHODČÍCH: NA KVALITĚ A MOTIVACI SUDÍCH NEUSTÁLE PRACUJEME

Obrázek ke článku
28. 1. 2016

Již 5 měsíců běží projekt Komise rozhodčích a delegátů (KRD) zaměřený na zvýšení kvality českých florbalových rozhodčích. Jakým způsobem jsou rozhodčí trestáni za chyby a motivováni k podávání co nejlepších výkonů jsme se zeptali předsedy KRD Radka Hory krátce po prezentaci průběžných výsledků projektu prezidentům superligových klubů v Pardubicích.

Jaká byla základní myšlenka vytvoření tohoto projektu?

Před rokem a půl, na základě jednání s prezidenty superligových oddílů, přišla myšlenka, že superliga šla tak rychle dopředu, že se rozhodčím otevřel prostor pro zlepšení. Komise elitních soutěží následně kontaktovala Komisi rozhodčích a vytvořili jsme tříletý plán, který obsahuje několik bodů jak vylepšit stav rozhodčích, primárně v jejich vzdělávání a motivaci.

Můžete jmenovat konkrétní kroky ve vzdělávání? Bude zaváděno plošně nebo se budete soustředit spíše na talenty?

Tohoto tématu se nejvíce týká program mentorů. To jsou delegáti, kteří mají nejvyšší odbornost a budou koučové vybraných rozhodčích. Ty vybíráme především mezi nejlepšími regionálními rozhodčími a nováčky celostátních licencí. Nyní je tento projekt v pilotní fázi a společně s nejzkušenějšími delegáty ladíme jeho podobu.

Jak takové mentorování rozhodčího vypadá?

Proces dělíme do tří úrovní. Základní je hodnocení jejich vlastních výkonů delegátem. Potom s daným párem sledujeme nějaký zápas, během kterého probíráme jednotlivé události na hřišti, čímž dochází k vytříbení náhledu na florbal a celkový obraz hry. Poslední část je mimo sport, takový koučink, kdy rozhodčím bude pomáháno v oblastech motivace a dalšího kariérního růstu.

Je tedy cílem vyhledat talenty a navýšit počet elitních rozhodčích?

Ano, chceme rozšířit počet rozhodčích licence A, aby mezi nimi vznikla soutěž. Cílový počet je 18 až 20 párů, aby opravdu na ta důležitá utkání o čelo, sestup či regionální derby, kde jsou emoce, byli nominováni jen ti nejlepší.

"Cílem je, aby se rozhodčí připravovali stejně jako hráči, kteří trénují téměř každý den."

Elitní florbal je náročný i po fyzické stránce a unavený rozhodčí dělá chyby pochopitelně častěji. Dochází k vývoji i v těchto aspektech?

Opustili jsme klasický běh na 1 500 metrů a zavedli jsme náročnější Yo-Yo test, ve kterém jsme jako základ stanovili stejný limit, jaký mají rozhodčí ve švédské superlize. Budeme ho ale dál zpřísňovat. Navíc jsme nově začali elitní rozhodčí testovat třikrát ročně, vedle tradičních termínů před začátkem sezony a play-off přibylo testování fyzické kondice před Vánoci. Zde jsme už zaznamenali dílčí úspěch, zatímco v září jeden z rozhodčích limit nesplnil, před Vánoci měli splněno všichni.

Budete kondici elitních arbitrů sledovat pouze prostřednictvím testů?

Určitě ne, zavádíme také tréninkové deníky, které budeme průběžně monitorovat. Cílem je, aby se rozhodčí připravovali stejně jako hráči, kteří trénují téměř každý den.

Jaký je vůbec princip trestání rozhodčích za chyby? Jedná se o přímé finanční postihy, tzn. pokuty, anebo půjdete jinou cestou?

Shodou okolností jsme na setkání s prezidenty superligových klubů toto téma probírali a pro pokutování byl jediný. Všichni ostatní jsou příznivci modelu právě s velkou skupinou elitních rozhodčích, a pokud některý z těchto párů bude dlouhodobě, tzn. 3 - 4 zápasy za sebou, vykazovat slabší výkon, tak budou nominováni k řízení nižších soutěží. Právě nižší odměna, která je v Divizi, nebo Národní lize je tím postihem a motivací pro rozhodčí oproti budoucí odměně 2500 Kč.

"Výkonnému výboru každý rok budeme prezentovat analýzu vývoje kvality elitních rozhodčích a na základě toho může, ale také nemusí, schválit navýšení odměn, pokud nebude progres rozhodčích takový, jaký chceme."

Zmíněná odměna je cílový stav?

Ano. Nechtěli jsme navyšovat odměny jednorázově, ale jde to po jednotlivých krocích. Z původních 1200 Kč to bylo na 1700 Kč v této sezoně, v příští sezoně to bude 2100 Kč a v následující pak 2500 Kč. Avšak není jisté, že to tak skutečně bude.

Proč?

Výkonnému výboru každý rok budeme prezentovat analýzu vývoje kvality elitních rozhodčích a na základě toho může, ale také nemusí, schválit navýšení odměn, pokud nebude progres rozhodčích takový, jaký chceme. Zkrátka řečeno jestli si kvalita rozhodčích bude zasluhovat zvýšení jejich odměn.

Pokud však k navýšení dojde, tlak na kvalitu rozhodčích bude stále intenzivnější. Jaké jsou ještě další způsoby jejich trestání, než ten, který jste zmínil, tj. nominace do soutěží nižších úrovní?

Jsou standardní tresty definované sazebníkem pokut, který disponuje portfoliem trestů od napomenutí po odebrání licence a vyloučení z florbalu. To jsou tresty za tzv. měřitelné chyby, což jsou třeba nesmyslné tresty v rozporu s pravidly, jako například ČK 3 za hru rukou, nebo pokud rozhodčí udělají chyby v zápise o utkání.

Ale co ovlivnění průběhu zápasu či hrubé chyby, které se nedají měřit?

Co se týče zvládání utkání, tak tyto záležitosti se posuzují na základě zpětných vazeb delegátů, oddílů apod. Aplikovat tresty za styl vedení utkání je pochopitelně složitější a snažíme se na dané problémy dívat komplexně. Takové případy buď zařadíme do jednání komise sami, anebo občas přicházejí podněty od oddílů.

Zpětná vazba oddílů tedy funguje? Je nastaven nějaký systém?

Elitní oddíly, tzn. ty oddíly, které hrají Tipsport Superligu, Extraligu žen a 1. ligu mužů, nám zpětné vazby mohou zasílat po každém kole. Mají k dispozici formulář s pěti otázkami a hodnocením na stupnici 1 – 6 s možností je jakkoliv slovně okomentovat. Tyto dotazníky jsou zpracovávány anonymně. Navíc oddíly tímto poskytují dlouhodobou zpětnou vazbu, kdy hodnotí i další oblasti práce s rozhodčími. Podněty ze zpětné vazby se poté stávají náplní školení a seminářů rozhodčích.

Využíváte ještě jiných způsobů sběru zpětných vazeb?

Nejdůležitějším článkem jsou delegáti. K tomu se všichni členové KRD pohybují na utkáních a tam využívají jakýchkoli zpětných vazeb od přítomných oddílových funkcionářů.

Jaký bude další vývoj v oblasti rozhodčích?

Jsme nyní na počátku tříletého plánu, který neustále průběžně analyzujeme. Každých 6 měsíců výsledky budeme prezentovat prezidentům superligových klubů a každý rok také Výkonnému výboru Českého florbalu. Odtud pak čerpáme náměty na další vylepšení a úpravy.

Obrázek