{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

SEMINÁŘE I PODPORA ODDÍLŮ ZVLÁDLY PŘECHOD DO ONLINE PODOBY

Obrázek ke článku
21. 12. 2020

Český florbal se dlouhodobě a velmi aktivně podílí na rozvoji florbalových oddílů prostřednictvím programů podpory. Stěžejním projektem je i nadále Komplexní program podpory, do kterého je ve čtyřech jeho skupinách zapojeno 112 oddílů. Dalších 61 oddílů se přihlásilo do regionálních programů podpory rozvíjejících se oddílů.

V průběhu září byly vytvořeny na webu Českého florbalu podstránky věnující se rozvoji klubů. Zástupci oddílů tam mohou přehledně najít řadu informací včetně například přehledu oddílů zapojených do PP3, informací ke vzdělávacím akcím či odkazy na regionální podstránky k rozvoji oddílů s vypsanými programy podpory.

Semináře vzdělávání 

První vlna seminářů byla ovlivněna současnou situací, všechny se tak uskutečnily v online podobě. Deseti vypsaných akcí se zúčastnilo přibližně 170 zájemců. Hlavními tématy byla práce s rodiči, nábory, a spolupráce ve městě. Semináře jsou pro další zájemce nově zveřejněny na YouTube kanálu Český florbal - vzdělávání. Ve druhé polovině prosince byly připraveny ještě speciální webináře o aktivitách oddílů v současné době, kdy platí celá řada omezení.

Společná setkání a právní podpora oddílů

Plánovaná společná setkání manažerů oddílů bylo nutné taktéž přesunout do online podoby. Hlavním tématem byla právní podpora oddílů a seznámení se vzory základních právních dokumentů. Tyto vzory jsou plně k dispozici všem oddílům Českého florbalu na nově vytvořené stránce Komplexního rozvoje oddílů. Zástupci oddílů modré skupiny PP3 řešili organizační strukturu oddílu a dlouhodobé nastavení sportovní činnosti.

Individuální schůzky a práce v oddílech

V průběhu čtyř měsíců proběhly se všemi zapojenými oddíly individuální schůzky i další konzultace. Oddíly zpracovaly aktuální zralostní model a následně rozvojové projekty na aktuální sezonu. 

Individuální schůzky ve sportovně-metodické složce byly zaměřeny na sportovní filozofii a dokumenty klubu, případně i detaily ve sportovní strategii. Schůzky i přes aktuální situaci se ve většině případů podařilo řešit prezenční formou přímo u oddílů.

S oddíly zelené skupiny PP3 spolupracují zejména regionální manažeři. I tyto oddíly sestavují na základě vytvořeného dokumentu zralostní model a připravují na probíhající sezonu rozvojové projekty. Oddíly zapojené v Komplexním rozvoji mají přístup do Projektové banky, kde jsou všemi oddíly sdílené jejich rozvojové projekty z této i předchozí sezony.

Obrázek