{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


SITUACE PRO FLORBALOVÉ ODDÍLY KOLEM KORONAVIRU SE VYVÍJÍ, STEJNĚ JAKO LEGISLATIVA

Obrázek ke článku
20. 5. 2020

Český florbal pravidelně aktualizuje informace týkající se vládních nařízení, aktuálně informace v článku jsou publikovány s platností od 18. května. ​ 

Na základě postupného uvolňování vládních opatření bude již od 25. května umožněno sportovat a pořádat akce amatérským i vrcholovým sportovcům ve skupinách až 300 osob ve venkovních i vnitřních prostorách. Významnější úpravou je také povolení využití toalet, sprch a šaten za dodržení zvýšených hygienických opatření. Předpoklad pro sportovní a kulturní akce je navýšení počtu účastníků od 8. 6. na 500 osob a případně od 22. 6. na 1000 osob. 

Pro oddíly je uvolnění pravidel důležité i proto, že bude možné uskutečnit plánovaná letní soustředění. V tuto chvíli byly specifikovány podmínky platné pro letní tábory, které jsou využitelné i pro letní soustředění. Pro tyto akce bude pravděpodobně po celé léto platit limit 300 osob. Pokud by Národní agentura specifikovala podmínky pro soustředění, budeme Vás informovat.

Český florbal stejně jako ostatní sporty doufá, že letošní situace s pandemií byla výjimečná, aktuálně však řeší úpravu soutěžních pravidel v případě opakování. ČF připraví postup s přihlédnutím k tomu, v jaké části sezony by případná nutnost přerušení či ukončení soutěže nastala. Tyto kroky by měly být schváleny do konce června, aby vešly v platnost pro sezonu 2020/2021.  

Opatření platná od 25. května pro vnější i vnitřní sportoviště

Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit roušku, tato povinnost však nadále platí pro jejich doprovod či pro trenéry. Od 25.5. platí tato povinnost již jen na vnitřních sportovištích.

Pokud byste používali společné vybavení, je nutné zajistit dezinfekci po použití každým sportovcem.

Průběžně je třeba dezinfikovat místa, kde se sportovci vyskytují a zajistit dezinfekci rukou pro sportovce.

V případě využití záchodů je nutné zabezpečit dostupnost dezinfekce rukou a současně dezinfikovat místa, kterých se běžně dotýkají ruce.

Využívání šaten je možné za splnění specifických podmínek, je nutné zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku a současně se zdržovat v šatnách jen po dobu nezbytně nutnou. Pokud je klub současně správcem sportoviště, je nutné každý den zajistit dezinfekci skříněk – během dne i po skončení tréninků, stejně tak je nutné zajistit pravidelné větrání.

V případě využití sprch je nutné zajistit co největší možné odstupy v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.

V závěru Vás chceme upozornit, že výše uvedené jsou doporučení vyplývající z postupů, které vydala vláda ČR. Při řadě konzultací zjišťujeme, že i právní názory na výklady se mohou u jednotlivých subjektů lišit. Český florbal nemá právo oficiálně vykládat stanoviska vlády ČR, věříme však, že Vám tato doporučení pomohou ve Vaší oddílové činnosti. Situace každého oddílu je odlišná a konkrétní rozhodnutí, jak nastavit oddílovou činnost, se bude lišit dle Vašich možností.

Obrázek