{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ NA LICENCI C BUDE POKRAČOVAT V ONLINE FORMĚ

Obrázek ke článku
před 2 dny

Z důvodu nelepšící se situace ohledně koronaviru a tudíž i nemožnosti konání školení trenérů klasickou prezenční formou se metodický úsek Českého florbalu rozhodl udělat pokračování školení trenérů licence C online formou.

Důvodem pro toto rozhodnutí byl pozitivní ohlas od účastníků, kteří absolvovali školení v únoru, a velký počet zájemců, kteří se v únoru na školení nedostali. 

Online formou probíhá pouze teoretická část školení, která bude rozdělena do pěti bloků:

  1. Základy první pomoci, strečink a kompenzační cvičení
  2. Dlouhodobý rozvoj sportovce a práce s talentovanou mládeží
  3. RTC – plánování, evidence a vyhodnocování
  4. Základy herních systémů a herních kombinací
  5. Koučink, didaktický přístup trenéra a herní činnosti jednotlivce – čtyři role

Některé bloky absolvují účastnící individuálně prostřednictvím videomateriálů. Konkrétně se jedná o Herní činnosti jednotlivce – brankáři, Florbalová pravidla a teoretickou část Kondiční přípravy prostřednictvím her.
Další výhodou online školení je možnost výběru termínu a času na jednotlivé bloky. Přihlašování bude probíhat standardně přes FIS.

Jakmile dojde k rozvolnění vládních nařízení, proběhne v Praze, Pardubicích, Brně a Ostravě praktická část školení. Pro úspěšné absolvování celého školení je nutné absolvovat teoretickou i praktickou část školení a splnit úkoly před i po absolvování studia. Tento model školení trenérů licence C bude realizovaný pouze v době, kdy nebude možné uskutečnit školení klasickou prezenční formou.

Bližší informace si můžete přečíst ZDEOnline výuka licence C - březen 2021.pdf

Obrázek