{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

SLOUČENÍ ČI ROZDĚLENÍ ODDÍLU JEN DO KONCE ÚNORA - 28. 2. 2020

Obrázek ke článku
1. 2. 2020

Matriční úsek by i letos rád upozornil na termín pro podání návrhu na sloučení či rozdělení oddílů. Připomínáme proto, že kompletní návrh takového projektu je nutno podat nejpozději do konce února, tedy poslední pracovní den v pátek 28. 2. 2020.

Vzhledem k tomu, že florbalové oddíly se mohou slučovat či rozdělovat za podmínek a způsobem stanoveným v jejich statutárních dokumentech na základě zákona a předpisů Českého florbalu, není tento proces úplně jednoduchý, a to hlavně v návaznosti na občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb. obecné §174-184, sloučení §274-287 a rozdělení 288-302). O dopadech NOZ na sportovní subjekty jsme informovali v článku Informace od ČOV k dopadům NOZ na sportovní subjekty - o.s. a Informace pro oddíly k NOZ a spolkům. Aktuální informace k této problematice naleznete také na stránkách ČUS www.cuscz.cz.

Z hlediska splnění věcných náležitostí doporučujeme všechny projekty řešit s dostatečným předstihem, protože po zkušenostech z minulých let nebude Výkonný výbor na svém programu projednávat projekty, kterým budou chybět základní náležitosti. Matriční úsek tudíž doporučuje všem, kteří chtějí podat projekt sloučení či rozdělení oddílů, se předem informovat na celý proces hlavně s vazbami na občanský zákoník. Spolky musí například řešit zveřejnění vůle ke sloučení/rozdělení v obchodním věstníku, pokud čerpají peníze z veřejných zdrojů, a dalších podmínek, přes smlouvu o sloučení/rozdělení spolků až po schválení a finální zapsání u příslušného rejstříkového soudu.

Podmínky pro sloučení či rozdělení naleznete v organizační směrnici ČF a ve stanovách spolku. Návrh projektu sloučení naleznete ZDE (18,3 KB) a návrh projektu rozdělení ZDE (19,2 KB).

V případě otázek či žádosti o konzultaci se obraťte na Matriční úsek na e-mail: matrika@ceskyflorbal.cz nebo telefon: 775 339 324.

Výkonný výbor se bude jednotlivými projekty se všemi náležitostmi zabývat na svém březnovém zasedání 4. března. Projekty, které budou shledány jako úplné a budou splňovat všechny kritéria, bude VV současně i schvalovat.

Dále bychom také rádi upozornili na termín podání žádostí týkajících se převodu mládežnických družstev. Tuto speciální problematiku řeší opět organizační směrnice a termín podání žádostí je úterý 31. 3. 2020.

Obrázek