{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


SLOUČENÍ ČI ROZDĚLENÍ ODDÍLŮ JEN DO KONCE ÚNORA - 28.2.2014

Obrázek ke článku
14. 2. 2014

Matriční úsek ČFbU by i letos rád upozornil na termín pro podání návrhu na sloučení či rozdělení oddílů. Připomínáme proto, že kompletní návrh takového projektu je nutno na ČFbU podat nejpozději do konce února. Tedy poslední pracovní den v pátek 28.2.2014.

Vzhledem k tomu, že florbalové oddíly se mohou slučovat či rozdělovat za podmínek a způsobem stanoveným v jejich statutárních dokumentech, předpisech ČFbU a na základě zákona, není tento proces úplně jednoduchý a to hlavně v návaznosti na nový občanský zákoník (NOZ). O dopadech NOZ na sportovní subjekty jsme informovali v článku Informace od ČOV k dopadům NOZ na sportovní subjekty - o.s.. Aktuální informace k této problematice naleznete také na stránkách ČUS www.cuscz.cz. ČOV již zveřejnil první vzor stanov spolku zde, ale doporučujeme se všemi změnami a úpravami stanov počkat na druhé čtvrtletí, kdy by měly být k dispozici další informace.

Vzhledem k výše uvedenému bude Matriční úsek i Výkonný výbor ČFbU u podaných projektů v případě změn stanov spolků umožňovat pozdější dodání nově schválených stanov, ale nejpozději do konce soutěží, tedy začátku května. Z hlediska splnění věcných náležitostí doporučujeme všechny projekty řešit s dostatečným předstihem, protože po zkušenostech z minulých let nebude Výkonný výbor na svém programu projednávat projekty, kterým budou chybět základní náležitosti. Tudíž Matriční úsek doporučuje všem, kteří chtějí podat projekt sloučení či rozdělení oddílů se předem informovat.

Podmínky pro sloučení či rozdělení naleznete v organizační směrnici ČFbU a ve stanovách oddílu. Návrh projektu sloučení nalezneteZDE a návrh projektu rozdělení ZDE.

V případě otázek či žádosti o konzultaci se obraťte telefonicky na Matriční úsek ČFbU - telefon: 775 339 324, případně na e-mail: matrika@cfbu.cz.

Výkonný výbor ČFbU se bude jednotlivými projekty se všemi náležitostmi zabývat na svém březnovém zasedání 18.3. Projekty, které budou shledány jako úplné a budou splňovat všechny kritéria, bude VV ČFbU současně i schvalovat.

Dále bychom také rádi upozornili na termín podání žádosti týkajících se převodu mládežnických družstev. Tuto speciální problematiku řeší opět organizační směrnice ČFbU a termín podání žádostí je 31.3.2014.

Obrázek