{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

SOUTĚŽE SE PRO SEZONU 2020/2021 ROZŠIŘOVAT NEBUDOU

Obrázek ke článku
14. 4. 2020

Dopady koronaviru budou v celém českém sportu vidět na mnoha místech. Výkonný výbor Českého florbalu řešil jeden z nich, když se zabýval podnětem některých oddílů na mimořádné rozšíření soutěží, aby bylo umožněno některým oddílům postoupit o ligu výše. Po zvážení doporučení jednotlivých komisí Výkonný výbor rozhodl, že soutěže větší počty účastníků mít nebudou. 

„Chápu část oddílů, že mají pocit naprosto zmařené sezony. Je tu 7 oddílů v mužských celostátních soutěžích, které by v případě mimořádného rozhodnutí Výkonného výboru měly možnost hrát vyšší, rozšířené soutěže. Situace, kterou koronavirus přinesl, je hodně výjimečná a fakt, že jsme podrobně diskutovali, zda soutěže rozšířit jen týdny před tím, než se otevřou přihlášky do nové sezony, odpovídá vážnosti toho, co se děje všude kolem nás,“ komentoval jednání Výkonného výboru prezident Českého florbalu Filip Šuman.

Některé florbalové oddíly se před měsícem obrátily dopisem na Výkonný výbor, aby zvážil mimořádné rozšíření soutěží, například Superligu florbalu a 1. ligu mužů na 15 týmů - "Návrh oddílů na úpravu soutěží" naleznete v celém znění níže.


Jak celé posouzení podnětu oddílů probíhalo?
Na konci března jsme měli výkonný výbor, na jehož programu jsme myšlenku oddílů diskutovali. Protože výkonný výbor rozuměl tomu, o jak závažný zásah do plánů a cílů mnoha oddílů se ukončením sezony  jedná, rozhodl se podnětem oddílů zabývat. Požádal čtyři poradní komise, složené ze zástupců různých oddílů, aby se k návrhu oddílů vyjádřily z různých pohledů. Nyní jsme měli naplánované mimořádné jednání, které řešilo dopady koronaviru na další akce, a současně jsme již měli vypracovaná stanoviska komisí. 

Musím poznamenat, že pro mě osobně šlo o problematické téma. Jeden z oddílů, který podnět podepsal, a také jeden z těch 7 oddílů, které by případné právo na postup získal, je oddíl Orka, který mě nominoval do mé funkce. Proto jsem na VV jasně uvedl, že jsem v této záležitosti ve střetu zájmů.

Celá diskuze probíhala nejen nad rozšířením soutěží, ale také nad tím, jak by bylo možné určit, kterých oddílů by se výjimečný postup týkal. Samotné oddíly přišly s dvěma variantami, které by ovšem byly problematické. První varianta – hrát v srpnu kvalifikace, by způsobila problém jednak dle legislativy - protože jak určíte, které týmy do kvalifikace vezmete a které ne. Současně by byla těžko proveditelná v realitě, protože by až do konce srpna nebylo jasné, kdo bude hrát jaké soutěže a nebylo by možné adekvátně se připravit na novou sezonu, jak z pohledu oddílů, tak z pohledu ČF. Druhá varianta - aby mimořádně postoupili vítězové základní části, by byla legislativně neobhajitelná, takové rozhodnutí by při odvolání jakéhokoliv oddílu bylo pravděpodobně zrušeno. Legislativa jasně říká, že na to mají právo vítězové play-off a v některých soutěžích dokonce vítěz základní části v nadstavbové části už vypadl.  Nicméně narovinu říkám, že na toto by se řešení našlo. Pokud by se soutěže rozšířily, na určení oddílů by se použila standardní pravidla k jejich doplnění. Zcela konkrétně by se doplnění dotklo v celostátních soutěžích mužů těchto oddílů - FB Hurrican Karlovy Vary, Orka Čelákovice, TROOPERS, Prague Tigers, Florbalová škola Plzeň, FbC Asper Šumperk, FbC Hradec Králové.

Jak tedy Výkonný výbor rozhodoval?
Výkonný výbor vycházel ze závěrů 4 komisí, konkrétně Komise elitního florbalu a medializace, Komise soutěží a ženského florbalu, Legislativní komise a Komise regionů a rozvoje oddílů. Předložené materiály komisí obsahují velké množství argumentů a všechny shodně rozšíření soutěží jednoznačně nedoporučovaly. Nemohu mluvit za jednotlivé členy VV, ale mám pocit, že jedním z hlavních argumentů byl celkově negativní dopad na soutěže a oddíly, které je hrají. Pomůžete 7 oddílům, ale negativně ovlivníte dalších cca 50. Dopady na termínovou listinu, náklady všech oddílů a další prvky s rozšířením spojené by byly velké. Ve vyjádření všech komisí je uvedena naprostá většina argumentů, které VV posuzoval, ostatní zmiňovali sami členové VV během diskuze. (pozn. redakce - vyjádření odborných komisí naleznete níže)

Má tato situace ještě nějaké další dopady?
Dohodli jsme se, že budeme pro budoucnost řešit možnosti úprav legislativy. Jak zajistit prostupnost soutěží při zásahu vyšší moci. Nikdo nezaručí, že se podobná situace nebude opakovat. Proto chceme, aby postupy a sestupy určily výsledky na hřišti i kdyby byla odehrána třeba polovina soutěže. Ale musíme najít jasné nastavení. Celkově jinak doufám, že dotčené oddíly zvládnou současnou situaci a že celý florbal ze současných omezení vyjde dobře. Příští sezonu se bude rozhodovat i to jak oddíly a hráči pracují během tohoto těžkého období.


Návrh oddílů na úpravu soutěží.pdf Návrh oddílů na úpravu soutěží (142,2 KB)

KSŽ.pdf Vyjádření KSŽ (198,1 KB)

LEGK.pdf Vyjádření LEGK (139,2 KB)

KEFAM.pdf Vyjádření KEFAM (157,2 KB)

KRO.pdf Vyjádření KRO (142,8 KB)

Obrázek