{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​

TOUR DE CLUB - NOVÝ PROJEKT ČESKÉHO FLORBALU

Obrázek ke článku
23. 8. 2016

​Český florbal se nechal inspirovat úspěšnými akcemi z jiných sportů a pro letošní sezónu nově přichází s projektem, který navazuje na myšlenku trenérského vzdělávání přímo v praxi a v prostředí, které je pro oddíly doslova a do písmene jejich domácím hřištěm. Projekt je zaměřen primárně, ale ne jen výlučně, na menší oddíly, které vychovávají budoucí generace českých florbalových reprezentantů. 

Cílem projektu je nejenom vzdělávat, ale dále inspirovat a motivovat oddíl do jeho další práce a růstu a poskytnout mu cenné rady ke zlepšení jeho fungování. Projekt je koncipován jako dobrovolný a pouze pro ty oddíly, které mají o tuto službu zájem. Možnost přihlásit se do projektu Tour de Club mají všechny oddíly, které mají alespoň dvě mládežnické družstva (přípravka až dorostenci) a náklady spojené s realizací akce hradí pro vybrané kluby nesoutěžní úsek Českého florbalu.

Výstupem projektu je realizace „seminář na míru“ pro vedení oddílu, trenéry a rodiče, které realizují přímo v domácím prostředí vybraného oddílu zástupci Českého florbalu. Součástí tohoto semináře je dále realizace ukázkového tréninku, kdy s Vašimi dětmi bude trénovat hráč či hráčka z elitní soutěže a regionální metodik bude během tréninku diskutovat obsah tréninku a způsob jeho přípravy s přihlížejícími trenéry a rodiči. Cílem je ukázat trenérům a rodičům, CO, JAK a  PROČ by se v dané kategorii mělo na tréninku učit, abychom vychovávali budoucí špičkové florbalisty a florbalistky.

Struktura každé akce je tedy následující:

     1. Před TJ proběhne diskuse s vedením oddílu o nastavení efektivního fungování klubu
     2. Před TJ proběhne seznámení trenérů s následující TJ
     3. Během TJ proběhne diskuse s přihlížejícími rodiči a trenéry nad obsahem tréninku
     4. Před skončením TJ proběhne mini-školení pro rodiče a trenéry o smyslu dlouhodobé a systematické
         s práci s dětmi napříč věkovými kategoriemi
     5. Po TJ proběhne diskuse s trenéry oddílu o konkrétních bodech z TJ a aktuálních otázkách, které trenéry
         zajímají

Oddíl, který se rozhodne akci využít, je zodpovědný za zajištění haly a hráčů,  pozvání trenérů, rodičů a realizaci základní propagace akce, která se skládá minimálně z:

     1. Umístění informací o akci na svůj web či fb profil
     2. Rozeslání pozvánek trenérům a rodičům
     3. Vytvoření článku i s fotografiemi z akce, který zveřejní na svém webu či fb profilu

Více informací o tomto  projektu se můžete dočíst na stránkách Českého florbalu na odkazu ZDE. Pokud budete mít i nadále jakékoliv dotazy k této akci, tak se neváhejte obrátit na garanta celého projektu Marka Chlumského +420 724 881 729, chlumsky@ceskyflorbal.cz a nebo od svého regionálního metodika.

Všechny oddíly se mohou přihlásit do prvního kola projektu nejpozději do 30. 9. 2016 přes odkaz ZDE.

​​

Obrázek