{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

V BRNĚ SE USKUTEČNÍ 17. VALNÁ HROMADA

Obrázek ke článku
30. 4. 2015

Výkonný výbor České florbalové unie schválil na svém dubnovém zasedání datum, místo a program jednání nadcházející valné hromady.


V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor České florbalové unie 17. valnou hromadu ČFbU
na neděli 7. června 2015 od 10.00 do areálu Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Brno.

Pro jednání nadcházející valnou hromadu navrhuje Výkonný výbor následující program:

 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu, volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise
 2. Zpráva o činnosti ČFbU za období od 16. VH ČFbU a současném stavu florbalu
 3. Zpráva revizní komise ČFbU
 4. Zpráva o hospodaření ČFbU za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
 5. Programy podpory na rok 2015
 6. Pohár mistrů 2015 v Mladé Boleslavi
 7. Hodnocení rozvojového plánu a priority dalšího vývoje českého florbalu
 8. Diskuse k předloženým zprávám
 9. Aktualizace stanov ČFbU
 10. Schválení usnesení
 11. Závěr

Podle stanov ČFbU vysílají na jednání valné hromady své delegáty krajské unie. Počet delegátů s hlasem
rozhodujícím je stanoven na základě stanov dle počtu členských oddílů v jednotlivých krajích. Delegáti
budou či byli zvoleni na krajských valných hromadách.

Pozvánka a program jednání VH 2015 České florbalové unie.pdf Pozvánka a program jednání VH 2015 České florbalové unie 


​​

Obrázek