{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


V DIVIZI SE OD SEZONY 20/21 BUDE HRÁT KOLO ZA VÍKEND, KONČÍ PŘECHODNÁ FÁZE

Obrázek ke článku
7. 3. 2020

Nejnižší celostátní soutěž mužů od následující sezony přejde do nového herního taktu jednoho kola za víkend. Změna byla překlenuta přechodnou fází, která kombinovala varianty volných víkendů a jednokolového modelu. Výkonný výbor na svém pravidelném zasedání rozhodl o definitivním zavedení od sezony 2020/2021. ​​​

Sjednotí se tak herní takt ve všech celostátních soutěžích mužů s tím, že v Divizi jsou díky počtu skupin a účastníků nižší dojezdové vzdálenosti k jednotlivým utkáním.

„Hrací systém víkendových dvojutkání měl smysl především v eliminaci dlouhých cest k utkáním, kdy bylo výhodnější mezi utkáními na venkovním hřišti u dvojice soupeřů, kteří jsou od sebe kousek, strávit noc, než cestovat ještě jednou tam a zpět. K eliminaci těchto dlouhých cest ovšem došlo v roce 2019 změnou počtu skupin Divize a také změnou dělení týmů do jednotlivých skupin,“ říká předseda soutěžní komise Jaroslav Šedivý.

Praktické zkušenosti se zaváděním stejného modelu ve vyšších soutěžích jsou u většiny účastníků pozitivní. Odbourává negativní vliv na sportovní výkon hráčů v nedělních utkáních, kdy nemají dostatek času na regeneraci. Systém přináší také organizační výhody, například lze volit den utkání oproti pevně stanoveným termínům v sobotu a neděli, je i snazší zamlouvání termínů v halách. Jedno domácí utkání za čtrnáct dní oproti dvojutkání jednou za měsíc je i přívětivější pro příznivce jednotlivých týmů.

Přijdou však hráči ve čtvrté nejvyšší soutěži o volné víkendy? „Ano, na první pohled je to tak. Ovšem dobrým plánováním utkání je poměrně snadné získat buď celé volné víkendy, anebo skoro celé. Jednak je možné přesunout po dohodě některá utkání s nejbližšími soupeři do všedních dní. Podobně je možné naplánovat domácí utkání např. na neděli podvečer a mít tak prakticky celý volný víkend až na samotný nedělní podvečer,“ nastiňuje možná řešení Šedivý.

Oddíly vyjádřily své preference i ambice

Přechodný systém aplikovaný v aktuální sezoně nabídl divizním týmům možnost si otestovat, jak zvládnou přechod na systém běžný ve vyšších soutěžích. Ve zpětné vazbě 45 % aktuálních účastníků Divize odpovědělo, že má ambici postoupit v nejbližších letech do Národní ligy, ve střednědobém horizontu se dokonce 8 oddílů, zejména těch z krajských měst, vyjádřilo, že mají ambici postoupit do 1. ligy či Superligy. „Paradoxně ale zhruba polovina z těchto oddílů aktuálně nepreferuje systém jednoho kola za víkend, který je ve vyšších soutěžích běžný,“ uvedl Šedivý.

Výsledky dotazníku, který byl rozeslán všem 60 účastníkům, o preferenci herního systému v Divizi byly následující: 29 % družstev preferuje jedno kolo za víkend, 15 % družstev preferuje přechodný model z aktuální sezony, 29 % družstev preferuje původní takt dvoukolo – volný víkend a 5 % družstev uvedlo, že se dokáží přizpůsobit jakémukoliv systému. Bez odpovědi zůstalo u 22 % družstev. Dle vyjádření Jaroslava Šedivého bylo poměrně překvapující, že svoji preferenci u obou protikladných variant herního systému oddíly podložily velmi podobnými argumenty, a to především úsporou času.

Jak šel čas se změnami v Divizi

Zásadními změnami prochází čtvrtá nejvyšší soutěž od minulého roku, největší z nich bylo přerozdělení soutěže do pěti skupin oproti původním čtyřem, přičemž družstva z centrálních regionů Prahy a Středočeského kraje byla přiřazena do geograficky nejbližších skupin. „Tento krok významně snížil cestování zejména pro týmy ze západní, jižní a severní části ČR, které dosud musely k utkáním cestovat napříč právě regionem Praha a Střední Čechy,“ popsal Jaroslav Šedivý.

Upraven musel být také systém postupů a sestupů. Nově je hráno play-up o 16 účastnících, kdy jej hrají tři nejlepší týmy každé z pěti skupin a nejlepší tým ze čtvrtého místa. Naopak sestup do regionálních soutěží potká 14 týmů, tedy dle počtu krajů v ČR. Jde o 11. a 12. tým každé skupiny a čtyři nejhorší z 10. míst.

Změna hracího modelu na jedno kolo za víkend je poslední úpravou soutěže.

Orientace na výkonnostní sport

Primárním cílem změn je záměr, aby všechny celostátní soutěže byly výkonnostního charakteru s tím, že ty nejvyšší se blíží charakteru vrcholové soutěže. „Již dnes má ambici postupu do vyšších soutěží téměř polovina účastníků Divize. V budoucnu by postup do Divize měly zvažovat ty oddíly, které se nechtějí věnovat pouze „rekreačnímu“ florbalu, ale chtějí hrát florbal výkonnostní, věnovat se mládeži a rozvíjet se,“ říká předseda soutěžní komise Jaroslav Šedivý s tím, že Divize by měla být svým charakterem bližší Národní lize než regionálním soutěžím, čehož by její účastníci v organizačním ohledu měli dosáhnout v horizontu pěti let.

Na straně příslušných orgánů Českého florbalu se po zavedení změn v soutěžích průběžně provádějí dílčí vyhodnocení, po třech letech pak podrobná analýza dopadu.

„I tato změna bude některými vnímána negativně, ale zavedením přechodného systému v aktuální sezoně i sběrem zpětné vazby jsme se snažili takovou reakci eliminovat. Z průzkumu můžeme usuzovat, že se to částečně povedlo, když řada týmů zaváděný systém preferuje, byť před rokem byly silně proti,“ uzavřel Jaroslav Šedivý.

Obrázek