{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

V PROGRAMU MŮJ KLUB SMĚŘUJE 120 MILIONŮ KORUN DO FLORBALOVÝCH ODDÍLŮ

Obrázek ke článku
17. 4. 2019

Dotační program Ministerstva mládeže a tělovýchovy „Můj klub“ se za čtyři roky své existence stal jedním z významných prvků rozvoje celého českého sportu a důležitou roli hraje i ve florbale. Právě v tuto chvíli probíhá vyhodnocení žádostí od bezmála 6 000 klubů z různých sportů, které se o státní podporu letos ucházejí. Některé z nich už výši své dotace znají, jiné si musí ještě počkat, ale je jasné, že celková částka, kterou florbalové oddíly pro svou činnost získají, bude 120 milionů korun. Generální sekretář Českého florbalu Tomáš Frank vysvětluje, v čem je jeho hlavní význam.

Jaký dopad měl vznik dotačního programu „Můj klub“ na florbal?
Skoro bych řekl, že zcela zásadní. Po letech, kdy jsme do oddílů přinášeli peníze skrz vlastní programy podpory, na které jsme si sami hledali zdroje, získaly kluby další možnost dosáhnout na podporu, a to ještě mnohem vyšší.

Jak se Český florbal zapojil do procesu získávání dotace?
Od okamžiku spuštění programu jsme věděli, že pro florbal znamená obrovsky vítanou pomoc s rozvojem oddílů a rozhodli se, že s ním budeme klubům aktivně pomáhat. Upozornili jsme je tedy plošně na výzvu ministerstva a dodali jsme jim podklady z FISu, které byly k úspěšné žádosti potřeba. Zároveň jsme se zajímali o případné těžkosti a problémy jednotlivých žadatelů, tak abychom na základě jejich zkušeností mohli pomoci ostatním v podobné situaci. Po prvních letech, kdy se přihlásilo kolem 80 % klubů, které měly na dotaci nárok, se jich o ni nyní uchází již přes 90 %. Kromě toho v případě, že kluby neúspěšně kontaktovaly ministerstvo v otázkách poskytnutí, možností využití nebo vyúčtování dotace, snažili jsme se jim poradit, jak by měly nejlépe postupovat.

V čem je tedy největší přínos?
Pro spoustu oddílů se aktuálně jedná o zásadní příjem v řádu stovek tisíc korun, který jim umožňuje kvalitnější fungování s důrazem na posílení sportovního zázemí i vlastní organizace. Nemluvě o tom, že se najdou i velké kluby, které dosáhnou až na milion a více. U nich jde rozvoj tím pádem ještě rychleji vpřed.

Jak ovlivnil tento program aktuální „svazovou“ dotační politiku? 
Víme, že některé svazy vlastní programy přerušily, ale za nás mohu říci, že co se týče objemu peněz, které jsme klubům z rozpočtu Českého florbalu přidělovali na základě našich programů podpory, tak ten zůstal zachován, dokonce o něco narostl. Peníze od ministerstva z projektu Můj klub jsou prostředky navíc, které do florbalu plynou.

Není tajemstvím, že po vzniku Národní sportovní agentury, přejdou všechny dotace právě pod ni. Věříte, že program „Můj klub“ zůstane zachován ve stejné podobě i v této nové situaci?
Já pevně věřím, že program zůstane zachován, ale samozřejmě bude potřeba pracovat na tom, aby se udržela jeho vyrovnanost a výhodnost právě pro florbalové kluby.

Obrázek