{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


VALNÁ HROMADA ČESKÉHO FLORBALU ZASEDALA V BRNĚ

Obrázek ke článku
2. 10. 2020

V pátek 2. října proběhlo zasedání odložené Valné hromady Českého florbalu v Brně. Hlavními tématy byly scénáře sezony s ohledem na vládní opatření kvůli pandemii koronaviru, schválení nového rozvojového plánu, záměru na vznik podpory výstavby tréninkových hal pro kluby a také volby do některých orgánů Českého florbalu.

Valná hromada se také zabývala návrhem na nové znění rozvojového plánu Českého florbalu na roky 2020 – 2030. Nový schválený Rozvojový plán obsahuje cíle a úkoly zejména na nadcházející dva roky. Velkou část tohoto plánu má i určení cílů na 5 až 10 let. Rozvojový plán je velice ambiciózní, a pokud by se podařila splnit většina úkolů na příští období, Český florbal udělá velký posun. Rozvojový plán se zabývá nejdůležitějšími oblastmi, mezi které patří například rozvoj, mládež, ekonomika i medializace florbalu. Celý rozvojový plán si můžete přečíst ZDE.

Valná hromada řešila i téma, kterým se Český florbal v uplynulých letech začal velice intenzivně zabývat, a to jakým způsobem podpořit posílení sportovní infrastruktury (sportovní haly) za účelem zlepšení zejména tréninkových možností florbalových oddílů. Valná hromada přijala záměr Výkonného výboru a Komise ekonomiky a infrastruktury se zaměřením na podporu financování výstavby/rekonstrukce sportovních hal samotnými florbalovými oddíly a pořízení florbalového vybavení investičního charakteru do těchto sportovišť (např. sportovní povrchy). Výkonný výbor nyní zpracuje konkrétní podobu znění nového programu podpory včetně dořešení všech aspektů spojených s konkrétním nastavením a finalizací projektu.

Valná hromada současně řešila i dopady koronavirové situace. Byl představen a prodiskutován scénář i pro případ, pokud by bylo povoleno pouze 50 účastníků na vnitřních akcích. Valná hromada schválila i úpravu soutěžního řádu, která umožní flexibilně řešit soutěže dle vývoje pandemické situace.

V rámci Valné hromady došlo také k volbám do dílčích orgánů Českého florbalu. Zvoleni byli tito kandidáti:

  • Předseda Disciplinární komise – Tomáš Březina
  • Předseda odvolací a revizní komise – Tomáš Kafka 
  • Předseda Arbitrážní komise – Martin Řezník
  • Členové Odvolací a revizní komise – Libor Schneider, Petr Zvěřina

Obrázek