{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


VALNÁ HROMADA ČF VÝRAZNĚ OBMĚNILA SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Obrázek ke článku
9. 6. 2019

Začátek června je tradičně spjat se zasedáním nejvyššího orgánu Českého florbalu (ČF) v moravské metropoli Brně. Již od pátku, kdy zasedl Výkonný výbor, probíhala intenzivní jednání a diskuse nad aktuálními florbalovými tématy v hotelu Avanti. Sobotní program byl vyhrazen setkání s hejtmany florbalových krajů, které následně doplnily i regionální výkonné výbory. Nedělní Valná hromada pak zvolila nový Výkonný výbor, jenž má hned čtyři nové členy a byl tak z poloviny obměněn.

Čtyři nové tváře ve Výkonném výboru

Nejvýznamnější novinkou z brněnského zasedání je výsledek voleb do Výkonného výboru. Do něj dále nekandidovali dosavadní členové Jiří Kučera, Martin Sýkora, Jaroslav Šedivý a David Zlatník. Už předem tak bylo jasné, že osmička členů bude z celé poloviny nová, novými tvářemi jsou Václav Culka, Petr Galasovský, Jan Maceček a Petr Musil.

Staronovým prezidentem byl zvolen jediný kandidát Filip Šuman, který tak povede Český florbal nadále do roku 2022.

Složení Výkonného výboru ČF pro roky 2019–2022

Filip Šuman – prezident

Václav Culka

Petr Galasovský

Jan Maceček

Martin Musil

Petr Musil

Daniel Novák

Michal Peterka

Renáta Typlová

Během následujícího období bude určeno zaměření oborných komisí a mezi členy Výkonného výboru bude rozděleno jejich předsednictví. Ti pak Výkonnému výboru navrhnou členy svých komisí. 

Tématy víkendu byly programy podpory a posilování oddílů o profesionální zázemí

Valné hromadě předcházelo sobotní setkání Výkonného výboru s vrcholnými představiteli florbalových regionů. Společné setkání se věnovalo zejména rozvojovým plánům a prioritám jednotlivých regionů, současně byl velký prostor věnován vypsaným programům podpory, díky kterým do florbalových oddílů míří přes tři desítky milionů korun. Za poslední čtyři roky navíc výrazně zesílila podpora ze strany státu skrze program Můj klub, ve kterém si florbalové oddíly rozdělí až 120 milionů korun.

Český florbal v současné době zahajuje fungování programu Komplexního rozvoje oddílů, který sloučil několik dřívějších podpůrných programů do jednoho celku. Je zaměřen na podporu vzniku rozvoje oddílu a jejich pracovníků  (manažeři, šéftrenéři, komunikační pracovníci) za účelem posílení personální infrastruktury, zkvalitnění řízení oddílů a jejich dlouhodobého rozvoje.

Dalším výrazným tématem byla podpora výstavby sportovních hal. „Je to čím dál více skloňované téma na plénu halových sportů, nedostatečná infrastruktura je totiž výraznou překážkou v dalším rozvoji nejen florbalu, ale i volejbalu, házené a basketbalu. Společnými silami se snažíme toto téma již více než rok prosadit na vládní úrovni,“ řekl prezident Filip Šuman.

Výsledek MS v Praze podpoří oddíly

Nedělní Valná hromada se stejně jako v minulých letech konala v moderním kampusu v brněnských Bohunicích. Plénum sedmdesáti delegátů tradičně projednalo každoroční materiály, jakými jsou výsledky hospodaření, rozpočet na nový rok či hodnocení plnění rozvojového plánu.

Výkonný výbor během zasedání také předložil vyhodnocení světového šampionátu mužů v Praze, jenž skončil pozitivním výsledkem přes 9 mil Kč. Finance budou využity pro oddíly k posílení programu Komplexního rozvoje oddílů.

Obrázek