{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


VĚŘÍME, ŽE DÍKY FLORBALISTŮM SE VEŘEJNOST PŘESTANE BÁT

Obrázek ke článku
11. 1. 2020

Český florbal a Haima CZ, organizace na pomoc onkologicky nemocným dětem, navázali spolupráci. Co je k tomu vedlo a co si od společných projektů slibují, jsme si povídali s Janem Blodkem, předsedou spolku a MUDr. Petrem Smíškem z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol, při které Haima CZ působí.

Haima CZ byla úplně první neziskovou organizací, která v naší zemi začala pomáhat onkologicky nemocným dětem, jaké je v současnosti její postavení mezi obdobně zaměřenými organizacemi?

JB: Řekl bych, že její jedinečnost spočívá nejen v tom, že byla první, ale především v tom, že ji tvoří rodiče pacientů, lékaři, psychologové, zdravotní sestry a sami vyléčení pacienti. Jsou to tedy lidé, kteří jsou v denním kontaktu s nemocnými dětmi a jejich rodinami a znají velmi přesně konkrétní potřeby a problémy, s kterými se nemocní potýkají. Sám jsem vyléčeným pacientem a věřte mi, že s touto zkušeností si umíte mnohem lépe představit prožívání a nároky, které léčba například leukémie obnáší. Haima má tedy tu výhodu, že může na potřeby nemocných reagovat okamžitě a velmi poučeně.

Jak je pro lékaře, psychology a vůbec odborníky pracující v oboru důležitá spolupráce s rodičovskými organizacemi jako je Haima?

PS: Práce rodičovských organizací  je velmi důležitá. Ve světě je tradice těchto organizací velmi silná a jejich hlas často pomůže ke změnám i na veřejném poli. Jsou problémy, které řešíme my zdravotníci, ale kromě nich je i mnoho dalších věcí, v kterých mohou více pomoci například rodiče, kteří mají s léčbou onkologicky nemocného dítěte zkušenost.  Mohou  sdílet svoje zážitky, zkušenosti,  poradit při řešení některých „provozních“ problémů, mohou zorganizovat aktivity pro hospitalizované děti nebo třeba rekondiční pobyt pro vyléčené pacienty. Důležitou roli také vidím v organizaci iniciativy usilující o změny v legislativě a podobně.

Oslovili jste české florbalisty s návrhem spolupráce. Co vás k tomu vedlo a co si od toho slibujete?

PS: My lékaři často vidíme, jak ve společnosti chybí informace o problematice onkologicky nemocných dětí. Přetrvává řada mýtů třeba o tom, že diagnóza nádoru nebo leukémie je prakticky rozsudkem smrti. Podobných předsudků je mnoho. Přitom velkou část dětí dnes dokážeme vyléčit a ony mohou žít zcela normálním životem. Bohužel společnost se často našich pacientů obává a oni se kvůli tomu během dlouhé léčby dostanou do sociální izolace,  přijdou o kamarády, spolužáky. Chápeme, že některým lidem může být nepříjemné vidět dítě v léčbě a raději se takto nemocným vyhnou. Ale důsledky izolace pro další život léčených dětí mohou být opravdu významné a nepříjemné. Již nějakou dobu se snažíme tyto mylné představy vyvracet a stále hledáme možnosti, jak toto téma otevřít ve společnosti.

JB: Když jsme pak přišli do kontaktu s vedením Českého florbalu a začali jsme si o problému povídat, byli jsme překvapení, jak moc se setkáváme s pochopením významu osvěty a informovanosti. Spoustu problémů prostě nevyřeší peníze, ale vyžaduje to osobní nasazení. Velmi si uvědomujeme, že podílet se na osvětě v dětské onkologii není jen nějaké strategické rozhodnutí, ale i osobní odvaha každého z hráčů. Vezměte si, jak psychicky náročné by bylo pro vás zvednout se a jít se podívat na oddělení, kde sedí spousta dětí na chemoterapii. A florbalisté jsou většinou mladé ženy a muži a my víme, že něco takového pro ně není vůbec jednoduché. O to víc si rozhodnutí florbalistů vážíme a věříme, že i díky nim se společnost přestane bát.

A jaké konkrétní projekty připravujete?

JB. Nejbližší akcí je nástup našich vyléčených dětí při zápasech superligy mužů, kdy pod mottem Tento zápas se neprohrává, ukazujeme, že děti po léčbě jsou úplně stejné jako ostatní. A naše děti během zápasu zažijí, že jsou přijímané a mají ve florbalistech velké kamarády. Potěšilo nás taky, když z Českého florbalu přišel nápad, že na zápasech superligy by se mohlo pokračovat v navazování zlaté stuhy, která je symbolem dne dětské onkologie.

PS:  Samozřejmě je pro nás velmi cenná a důležitá i ochota hráčů zapojit se do dárcovství krve a kostní dřeně. Tím mohou zachránit život nejen našim malým pacientům, ale prakticky komukoliv na světě.

Další informace o spolupráci naleznete na www.ceskyflorbal.cz/neprohravame. Informace o organizaci Haima CZ naleznete na webu www.haima.cz.

Obrázek