{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​

VH ROZHODLA O CÍLECH A DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ ČESKÉHO FLORBALU NA PŘÍŠTÍCH 10 LET

Obrázek ke článku
10. 6. 2018

V neděli 10. června proběhla v Brně jubilejní 20. valná hromada, která schválila aktualizovaný rozvojový plán pro následující období a určila tak směřování ve všech klíčových oblastech Českého florbalu. Valná hromada také rozhodla o způsobu rozdělené finanční podpory od MŠMT směrem k florbalovým oddílům, jejíž systém by musel být upraven vzhledem ke změně přístupu MŠMT k poskytování finančních prostředků.

Již od pátečního odpoledne probíhala v Brně četná jednání týkající se hodnocení aktuálního stavu florbalu a jeho budoucího vývoje. Kromě samostatného jednání Výkonného výboru proběhlo v sobotu pravidelné setkání VV s regionálními hejtmany a následně také setkání všech regionálních VV s celostátním VV. Nosnými tématy sobotních bloků bylo hodnocení regionálních rozvojových plánu jednotlivých regionů, systém financování sportu a konkrétně florbalu v České republice, Mistrovství světa mužů 2018, změny v soutěžích, úpravy v oblasti rozhodčích a v neposlední řadě podrobně diskutovaný Rozvojový plán Českého florbalu na příštích deset let.

Delegáti 20. valné hromady schválili strategický dokument pro následující období let 2018 - 2028, ve kterém si Český florbal přesně vytyčil cíle, kterých chce dosahovat pro další rozvoj ve všech hlavních aspektech florbalu v České republice. 

Součástí programu jednání Valné hromady byla podrobná diskuse týkající se přístupu Českého florbalu k programům podpory, díky kterým putuje k oddílům celkově více než 20 mil. Kč dotačních prostředků. Vzhledem k postoji MŠMT k možnostem využití dotační podpory sportovními svazy bylo nutné definovat stanovisko Českého florbalu k systému programů podpory a k principu, jak má být podpora oddílům prakticky poskytnuta. Bylo třeba najít nové řešení, které vyhovuje nově nastaveným pravidlům MŠMT. Po podrobném představení možných variant řešení, VH rozhodla pro cestu způsobem fakturace služeb oddíly směrem k Českému florbalu. Oddíly, které jsou zapojeny do programů podpory, a tato změna se jich týká, budou v nejbližší době kontaktovány.

Během celého víkendu a i na Valné hromadě diskutovali zástupci florbalu možnosti a předpokládané dopady Mistrovství světa 2018 v České republice, jak z pohledu právě probíhající letní propagační akce Street Floorball League v regionech, připravované komunikační kampaně či přímé efekty šampionátu na regiony i jednotlivé oddíly. Podrobněji byl představen a diskutován projekt doprovodných fanzón či zapojení oddílů do komunikace šampionátu.

V neposlední řadě byli zvoleni v doplňujících volbách 2 členové do Výkonného výboru Českého florbalu, po ukončení činnosti hejtmana Milana Bejčka byl na setkání hejtmanů dle stanov zvolen Michal Peterka a na místo uvolněné Lubošem Malým byl delegáty Valné hromady zvolen Martin Sýkora. Oba členové mají stejně jako zbytek Výkonného výboru mandát do června 2019. Současně proběhly volby předsedů odborných komisí Českého florbalu. Předsedou Disciplinární komise byl zvolen Marek Kalanin, předsedou Arbitrážní komise byl zvolen Martin Řezník a předsedou Odvolací a revizní komise byl zvolen Pavel Zahradníček.

Obrázek