{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


VYJÁDŘENÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU SOUTĚŽE K POHÁROVÉMU UTKÁNÍ CHODOV – BOLESLAV

Obrázek ke článku
18. 12. 2019

Na základě upozornění ze strany oddílu Florbal Chodov ze dne 18. prosince 2019, tedy v den konání semifinálového utkání Poháru Českého florbalu, se řídící orgán soutěže dozvěděl o možném porušení Soutěžního řádu.

Oddíl Florbal Chodov upozornil na neoprávněný start hráče oddílu Florbal MB Mikuláše Komárka ve čtvrtfinálovém utkání Poháru Českého florbalu mezi Kanonýry Kladno a Florbal MB dne 27. listopadu 2019. Provinění spočívá v nastoupení uvedeného hráče za druhý oddíl v jednom ročníku pohárové soutěže. Mikuláš Komárek nastoupil v srpnu 2019 k utkání vrcholové části Poháru Českého florbalu za oddíl Tatran Střešovice.

Jelikož nebyla podána oficiální námitka v termínu tří dnů po odehrání čtvrtfinálového utkání oddílu Florbal MB, současně byl zjištěn administrativní nedostatek na straně informačního systému FIS, který neupozornil na neoprávněný start, a vzhledem k tomu, že tato skutečnost byla zjištěna v den konání semifinálového utkání, se řídící orgán rozhodl aplikovat postup dle odstavce 13.5 Soutěžního řádu:

„Řídící orgán soutěže může rozhodnout o výsledku utkání i tehdy, když nebyly podány námitky. O výsledku utkání musí řídící orgán soutěže rozhodnout nejpozději do 3 měsíců ode dne jeho sehrání. Takové rozhodnutí však nesmí mít za následek změnu účastníka v již rozehrané části soutěže.“

Na základě výše uvedeného řídící orgán soutěže rozhodl o odehrání pohárového utkání ve schváleném termínu a oddíl Florbal MB bude potrestán finanční pokutou, o jejíž výši rozhodne Komise soutěží a ženského florbalu na svém nejbližším plánovaném zasedání dne 6. ledna 2020.

Obrázek