{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

VÝKONNÝ VÝBOR POTVRDIL PODMÍNKY PŮSOBENÍ PETRIHO KETTUNENA PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Obrázek ke článku
5. 3. 2019

Výkonný výbor Českého florbalu dle závěrů lednového jednání projednal detailně vyspecifikované podmínky dalšího působení Petriho Kettunena v rámci Českého florbalu. Kromě obsazení postu hlavního trenéra mužské reprezentace bylo dopracováno jeho zapojení zejména do oblastí vzdělávání a metodiky, rozvoje talentované mládeže či komplexního rozvoje oddílů. Současně Výkonný výbor projednával i složení a podmínky práce realizačního týmu.

Pro následující období bude Petri Kettunen pravidelně v České republice i mimo reprezentační akce, aby byl k dispozici pro trenéry, prezidenty či manažery elitních oddílů, a to jak superligy, tak v rámci komplexní práce s oddíly v programech podpory ČF. Velmi důležitou součástí práce budou také vstupy do oblasti sportovní výkonosti, ať už v rámci tématu talentované mládeže nebo diskuse nad směřováním systému vzdělávání včetně osobní účasti na seminářích.

Výkonný výbor diskutoval první návrhy složení a princip práce realizačních týmů reprezentace, a to jak v oblasti náplně práce, časové dotace, tak i podmínek pro vykonávání jednotlivých rolí. Role a zodpovědnosti členů realizačního týmu, zejména asistentů, mohou být pro budoucí období rozšířeny, s ohledem na míru jejich časového zapojení. Konečné složení realizačního týmu bude zveřejněno po finalizaci podmínek s jednotlivými členy.

​​

Obrázek