{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ I HRÁČŮ V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Obrázek ke článku
7. 4. 2020

Současná situace kolem pandemie COVID-19 dopadla na florbal nejviditelněji tím, že si vyžádala předčasné ukončení ligové sezony na prahu její vrcholové části. Vliv měla ale i na další oblasti florbalu v České republice – jednou takovou je trenérské vzdělávání, které za normálních okolností probíhá takřka celoročně. Bezprostředně s tím souvisí také otázka trenérských licencí, jejich prodlužování a získávání.

Trenérské licence

Licence, které by měly k 30. červnu 2020 pozbýt platnosti, neplánuje vzdělávací úsek Českého florbalu plošně prodlužovat. Stále platí podmínka k prodloužení licence, kterou je zisk dostatek kreditů. Pokud to situace s ohledem na bezpečnostní opatření a vládní nařízení dovolí, je na květen a červen v plánu dostatek prezenčních seminářů, díky kterým bude možné získat dost kreditů na prodloužení platnosti trenérských licencí. Zároveň se kredity dají postupně získávat také prostřednictvím webinářů, které jsou v plánu pravidelně dvakrát týdně.

Postup v případě zisku nových licencí se bude řídit dalšími rozhodnutími ze strany Vlády ČR. To ovlivní, zda bude možné získat trenérskou licenci D a C ještě před letními prázdninami. Pokud to situace nedovolí,  vzdělávání těchto uchazečů proběhne v srpnu, září a říjnu. Aktuální studenti specializací licence B mají výuku naplánovanou na květen, případně by se posunula na červen či srpen. Na stole je také varianta on-line vzdělávání. Je také možné, že vzdělávání uchazečů o licenci B začne na místo obvyklého června až na přelomu srpna a září.

Co se ve vzdělávání chystá pro trenéry?

Pro trenéry zapojené do Komplexního programu podpory probíhají webináře se zahraničními odborníky a diskuzní workshopy mezi účastníky. Další webináře s různým zaměřením jsou naplánovány na každý středeční a čtvrteční večer, přehled těchto vzdělávacích aktivit najdete ZDE. Záznamy těchto webinářů a další materiály budou k dispozici i na kanálech Českého florbalu, jež jsou určeny právě pro vzdělávání, například ve vlastní SEKCI NA WEBU. Zde jsou nejen trenérům k dispozici také články specialistů na různé oblasti sportovní přípravy, které vznikly v rámci projektu Českého florbalu Trénuj Doma.

Nezapomínáme ani na hráče

Právě pro florbalisty všech věkových kategorií je projekt Trénuj Doma primárně určen. Reprezentace juniorů pod vedením Jaroslava Berky rozjela projekt Team Grow. „Jedná se o koncept, který směřujeme na hráče širšího kádru. Obsahuje tři fáze - první jsou workshopové listy, které hráči dostávají každý týden. Snažíme se, aby některé úkoly tvořili individuálně, ale samozřejmě je cílem také týmová spolupráce ve větších skupinách, aby se hráči více poznali. Dále máme webináře a poslední složkou je možnost dobrovolné individuální konzultace s mentálním koučem Martinem Daňkem,“ komentuje práci týmu v koronavirovém období Jaroslav Berka.

Realizační tým národního výběru do 17 let si pro své hráče připravil webináře, jejichž cílem je rozvoj florbalové odbornosti. Více informací k projektu národního výběru U17 se dozvíte ZDE.

Hráči regionálních výběrů dostávají individuální tréninky a do budoucna dostanou i vzdělávací materiály prostřednictvím aplikace XPS.

Obrázek