{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


ZMĚNY LEGISLATIVY PRO SEZONU 15/16

Obrázek ke článku
14. 7. 2015

Se začátkem nového soutěžního ročníku vstupují v platnost úpravy a změny legislativních předpisů. V článku naleznete výtah těchto změn v uceleném přehledu seřazené podle změn v jednotlivých řádech. Současně bylo na webu zveřejněno platné znění jednotlivých řádů. 

Změny Legislativních předpisů 2015

Důležité úpravy

Přestupní řád:

 • Střídavé hostování je možné pouze v základní části soutěže.

Soutěžní řád:

 • 1. liga žen je z hlediska úrovně soutěží zařazena mezi nejvyšší celostátní soutěže.
 • Drobné úpravy kritérií pro výběr družstva, jemuž bude nabídnuto doplnění soutěže.
 • Poslední ročník, kdy mohou B družstva startovat v 1. lize žen je ročník 2015/2016.
 • Doplnění a úpravy ustanovení týkajících se lékařské prohlídky a lékařského posudku hráčů dle nové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.
 • Rozlišení názvu družstva pomocí písmen B, C apod. je nutné pouze v soutěžích dospělých.
 • Úprava předávání informací pro program k utkání mezi oddíly – nově již nikoliv emailem, ale pomocí sdíleného adresáře na definovaném úložišti. Zde je oddíl povinen udržovat údaje aktuální.
 • V kategoriích mladší žáci, mladší žákyně a mladší nemusí hráči a hráčky prokazovat před utkání svou totožnost. V těchto kategoriích nebudou kontroly totožnosti ze strany rozhodčích prováděny. Nadále může v uvedených kategoriích o kontrolu totožnosti požádat vedoucí soupeřova družstva.
 • Dohodu na novém termínu utkání musí oddíly podat řídícímu orgánu soutěže nejpozději 3 dny před původním termínem utkání. Projednání později podané dohody je zpoplatněno.
 • Nově se řeší výplata odměny rozhodčím za situace, kdy není sehráno více utkání v rámci jednoho turnaje.
 • Došlo k zavedení povinnosti trenéra poskytnout pořadateli vyjádření po utkání.
 • Nastoupení hráče bez platné licence není důvodem k potrestání družstva kontumací, jedná se o přestupek trestaný pořádkovou pokutou.
 • Nastoupení za druhý oddíl v pohárové soutěži bylo doplněno mezi neoprávněné starty hráče.
 • V soutěžích, kde není tvořena dlouhodobá tabulka, nemusí řídící orgán soutěže vyhlašovat kontumační výsledky.
 • I v kategorii starších žákyň je možné, aby hráčka nastupovala za mateřský oddíl i za družstvo jiného oddílu. Pokud oddíl, v němž je registrovaná hráčka kategorie starších žákyň, nemá družstvo starších žákyň, může hráčka nastupovat v této kategorii v jiném oddíle.

Disciplinární řád:

 • Pouze formální úpravy.

Odvolací řád:

 • Pouze formální úpravy.

Organizační směrnice pro činnosti členských oddílů

 • Formální úpravy související s NOZ.

Arbitrážní řád:

 • Uvedení nastavení procesů do reálného stavu, kdy některé náležitosti neřeší Arbitrážní komise, ale sekretariát ČFbU.
 • Návrh na zahájení arbitrážního řízení musí nově obsahovat i číslo účtu a doklad o zaplacení poplatku za arbitráž.
 • Poplatek za arbitrážní řízení musí být uhrazen před podáním návrhu na zahájení řízení.
 • Podaný návrh na zahájení řízení již nelze vzít zpět, mimo dohody stran.
 • V případě rozhodování sporu o přestupu hráče může být stanovena přestupní částka v maximální výši 100.000,- Kč.
 • Proces odvolání proti rozhodnutí Arbitrážní komise byl dán do souladu s Odvolacím řádem.

Směrnice o ochraně osobních údajů:

 • Člen ČFbU přihlášením se do ČFbU svoluje pořizovat jeho obrazové snímky apod.
 • Došlo ke specifikování k jakým účelům je ČFbU oprávněna používat osobní údaje členů.

Legislativní předpisy 2015

Obrázek