{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​

ZMĚNY LEGISLATIVY PRO SEZONU 2021/22

Obrázek ke článku
1. 7. 2021

Se začátkem nového soutěžního ročníku vstupují v platnost úpravy a změny legislativních předpisů. V článku naleznete výtah těchto změn v uceleném přehledu seřazené podle změn v jednotlivých řádech. Současně bylo na webu zveřejněno platné znění jednotlivých řádů. 

Změny Legislativních předpisů 2021

Výkonný výbor (VV) Českého florbalu (ČF) schválil finální aktualizovanou podobu legislativních předpisů, která je účinná od 1. 7. 2021. Kromě několika formálních změn došlo k úpravě předpisů zejména v souvislosti s elektronizací a automatizací matričního úseku Českého florbalu. Jedná se o standardní změnu předpisů na základě podnětů získaných zejména od jednotlivých členů (oddíly a jednotlivci), odborných komisí ČF a zaměstnanců ČF. Po zkoumání jednotlivých změn Legislativní komise (LEGK), byly změny předloženy k připomínkování a následně schváleny na zasedání VV.

Důležité úpravy

Přestupní řád:
 • odstranění nadbytečných ustanovení, které obsahují jednotlivé formuláře
 • umožnění dorostenkám střídavě hostovat z 2. lig dorostenek do 1. ligy dorostenek (regionální úrovně)
 • zanesení elektronizace a automatizace matriky ve FISu do řádů dle praxe

Soutěžní řád:

 • aktualizace ustanovení ohledně startu po změně pohlaví v souladu s podmínkami stanovenými Mezinárodním olympijským výborem (IOC)

Disciplinární řád:

 • zanesení možnosti konat disciplinární řízení online
 • úprava hrazení poplatku za disciplinární řízení
 • úprava závěrečných ustanovení, používání terminologie platnost a účinnost

Licenční řád:

 • zanesení nového typu licence do řádu "oddílová licence"
 • přidání článku 7 ohledně získání oddílové licence

Organizační směrnice 

 • zamezení vstupu právně propojených subjektů jako ochrana regulérnosti soutěže - doplněno na základě praxe

Arbitrážní řád:

 • zákaz kumulace funkcí člena Arbitrážní komise (AK) s jinými volenými funkcemi v rámci ČF
 • vynechání nadbytečného používání termínů "Arbitrážní komise" tam, kde to nebylo nutné
 • poplatek za Arbitrážní řízení generován Sekretariátem ČF - ukotveno do řádu dle praxe
 • ochrana oddílů, povinnost odpůrce zaslat fakturační údaje spolu se stanoviskem k Arbitráži
 • úprava zveřejnění rozhodnutí - rozhodnutí zvěřejněno ve FISu, sekretář komise informuje e-mailem

Registrační řád:

 • Zanesení elektronizace a automatizace matriky ve FISu do řádů dle praxe

U všech řádů a předpisů zároveň došlo k úpravě závěrečných ustanovení, používání terminologie platnost a účinnost. 

Legislativní předpisy 2021Legislativa 2021.pdf​​

Obrázek