{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

ZMĚNY LEGISLATIVY PRO SEZONU 2022/23

Obrázek ke článku
30. 6. 2022

Se začátkem nového soutěžního ročníku vstupují v platnost úpravy a změny legislativních předpisů. V článku naleznete výtah těchto změn v uceleném přehledu seřazené podle změn v jednotlivých řádech. Současně bylo na webu zveřejněno platné znění legislativy pro rok 2022 a jednotlivých řádů. 

Změny Legislativních předpisů 2022

Výkonný výbor (VV) Českého florbalu (ČF) schválil finální aktualizovanou podobu legislativních předpisů, která je účinná od 1. 7. 2022. Kromě několika formálních změn došlo k úpravě předpisů zejména v Soutěžním a Disciplinárním řádu. Jedná se o standardní změnu předpisů na základě podnětů získaných zejména od jednotlivých členů (oddíly a jednotlivci), odborných komisí ČF a zaměstnanců ČF. Po prozkoumání jednotlivých návrhů Sekretariátem ČF, byly změny předloženy k připomínkování a následně schváleny na zasedání VV.

Provedené úpravy

Soutěžní řád:

 • článek 3.9. výměna stran u soutěží hraných turnajovým systémem
 • článek 5.7. c) povinnost družstva vyjádřit se k žádosti o změnu termínu utkání do týdne od zadání žádosti pomocí FIS. Nevyjádření se do týdne je bráno jako souhlas
 • úprava článku 7.2. týkající se zdravotnického dozoru
 • změna článku 9.1. a) zpoplatnění pozdě podaných dohod a žádostí o změnu termínu nově 5000,- Kč
 • změna článku 9.1. e) ohledně možnosti odložení utkání pro povinnost uvolnit hráče pro účely reprezentace
 • v případě, že vznikne povinnost méně než 14 dní před utkáním, mají oddíly nově povinnost podat žádost do 3 dnů od zjištění povinnosti hráče uvolnit, žádost nesmí být podaná méně než 24 hodin před utkáním
 • povinnost delegovaného rozhodčího zůčastnit se technické schůzky, je-li předpisem soutěže nařízena 
 • úprava článku 15.4. umožnění působení hráčů v jiném oddíle - týká se zejména dorostenek a juniorek
 • umožnění startu dorostenek a juniorek za jiné oddíly, v případě, že jejich mateřský oddíl nemá družstva dívek dané kategorie

Disciplinární řád:

 • navrhované změny souvisí z velké části se změnou Pravidel florbalu, ke které dojde k 1. 7. 2022
 • v Pravidlech florbalu dojde k výrazné změně v systematice vyloučení do konce utkání (červených karet)
 • doposud byly u Disciplinární komise projednávány pouze udělené ČK3, nově budou moci být u Disciplinární komise projednávány téměř všechny udělené červené karty
 • vyloučení do konce utkání již nepovede k pozastavení činnosti do rozhodnutí DK. Nově dojde k pozastavení činnosti zahájením disciplinárního řízení
 • zpřesnění formulací ustanovení u některých lhůt a hrazení disciplinárního poplatku
 • v sazebníku trestů, konkrétně v části 5. b) byla přidána věta, tak aby bylo možno trestat i prohřešky v souvislosti s neoprávněným nastoupením i v případech, kdy dojde k objasnění případu ještě před začátkem utkání, tedy pokusu o takové jednání

Přestupní řád:

 • úprava a doplnění u článků týkajících se změn oddílové příslušnosti
 • doplnění pojmů "datum OD" a "datum DO" v souladu s elektronickými formuláři
 • doplnění článku 7.1.
 • důvody, které mohou bránit mezinárodnímu přestupu: evidenční dodatek/disciplinární trest

Registrační řád:

 • upraven článek 3.2. tak, aby nedocházelo zejména k časovým pochybnostem při zadávání žádosti o změnu oddílové příslušnosti.

Legislativní předpisy 2022LEGISLATIVA 2022.pdfObrázek